Hadis Usulü

9. Nâsih ve Mensûh İlmi: Hadis Usulü Online Oku


9. Nâsih ve Mensûh İlmi:

 

Biri diğerinin hükmünü ortadan kaldıran
hadisleri konu edinen bir ilimdir. Bu sahanın en önemli kaynağı Hâzimî’nin “el-İ’tibâr”
adlı eseridir.

[1] 
[1]

İsmail lütfü Çakan, Akif Köten, Şamil İslam Ansiklopedisi: 2/289.

İlgili Makaleler