Hadis Usulü

B2) Hadisçiler-Ulema ve Halk Nezdinde Meşhur Hadisler: Hadis Usulü Online Oku


b2) Hadisçiler-Ulema ve Halk Nezdinde Meşhur
Hadisler:

 

Buna misal olarak şu hadisi verebiliriz:

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:


“Müslüman müslümanın kardeşidir.”[1]


“Müslüman, elinden, dilinden diğer müslümanların
selamette kaldığı kimsedir; muhacir de Allah’ın yasakladığı şeylerden
kaçınandır.”


[2] 
[1]

Buhari, Mezalim: 3; İkrah: 7; Müslim, Birr: 58; Ebu Davud, Eyman: 7 İmare:
36; İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 112.[2]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 35.

İlgili Makaleler