Hadis Usulü

A) Kavli: Hadis Usulü Online Oku


a) Kavli:

 

Sarahaten Hz. Peygamber’e izafe edilen “kavli
hadis”, hadis kitaplarımızda şu ifade kalıplarıyla yer almaktadır:

“Rasûlullah’ın şöyle buyurduğunu işittim”

“Rasulullah şöyle buyurdu.”

“Rivayet edildiğine göre Rasûlullah şöyle
buyurmuştur”

“Rasulullah bize şunları haber verdi.”

[1]

  
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 116;  Subhi es-Sâlih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, çev.
Y. Kandemir, Ankara 1973, s. 182.

İlgili Makaleler