Hadis Usulü

1) Usul-i Hadis: Hadis Usulü Online Oku


1) Usul-i Hadis:

 


Tarifi:

Red ve kabule salahiyetli olmaları bakımından ravi ile hadise arız olan halleri
bildiren bir ilimdir. Yani rivayetin şart, nevi ve hükümlerinden, ravilerin
halleriyle kendilerinde aranacak şartlardan, rivayet edilen hadislerin nevileri
ve bunlardan hüküm çıkarma keyfiyetinden, sened ve metne nazaran, sahih, hasen,
zayıf vesaire gibi, ravilerin vasıflarını sened ve metinlerin hükümlerini
bildiren bir ilimdir.


Mevzuu:

Hadis ve hadisi rivayet edenlerdir.


Gayesi:

Makbul hadisi merdudünden ayırıp makbuliyle amel etmektir.

[1] 
[1]

Mevzu Hadisler, Aliyyu’Kari, İlim Yayınları: 7.

İlgili Makaleler