Hadis Usulü

5) Irk, Milliyet ve Dil Üstünlüğü Fikrini Yaymak: Hadis Usulü Online Oku


5) Irk, Milliyet ve Dil Üstünlüğü Fikrini
Yaymak:

 

Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in koyduğu
ölçülere göre bütün mü’minler eşittir. Birinin diğerine takvadan başka üstünlüğü
yoktur. Hal böyle iken, aksine uydurulan hadislerle müslümanlar arasında ırk,
milliyet ve dil üstünlüğü fikri yayılmıştır. Arapların, Arapçanın, İranlıların,
Farsçanın, Türklerin faziletlerine dair uydurulan hadisler, bu konunun
örneklerini teşkil ederler.

[1] 
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 54.

İlgili Makaleler