el-Merca Arapça Sözlük المرجع

42988

 

Bu sözlük Abdullah el-Alaylî el-Merca’ tarafından hazırlanmıştır.

Yukarıda yer alan sözlük örneklerinden tamamen farklı

olarak kelimenin okunduğu gibi tertip edilen sözlüktür. Bu sisteme

terim olarak kısaca et-Tertîbu’n-Nutkî denilmiştir. Dolayısıyla

örneğin ( الْمَجْهول) kelimesini ( ج) harfi grubunda, kelimenin iştikaklarından

arınmış aslî harfleri olan ( جَهَلَ) kelimesinden değil

kelimelerin kendi içinde alfabetik okunuş sıraları esas alınarak

م) ) harfi grubunda doğrudan ( مَجْهول) maddesinde aranır.

Abdullah el-Alaylî kaleme aldığı bu eserle sistem olarak kelimenin

okunduğu gibi tertip edilen sözlükler kategorisine öncülük

etmiştir.

 

Ali Cüneyt EREN