Hadis Usulü

B3) Fakihler (İslam Hukukçuları) Nezdinde Meşhur Hadisler: Hadis Usulü Online Oku


b3) Fakihler (İslam Hukukçuları) Nezdinde Meşhur
Hadisler:

 

Buna misal olarak şu hadisleri verebiliriz:

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:


“Allah Teala’nın en çok buğzettiği helal,
boşanmaktır.”[1]


“Müslümanlar koştukları şartlara bağlıdırlar.”[2]

  
[1]

Ebu Davud, Talak: 3; İbn Mace, Talak: 1.[2]

Tirmizi, Ahkam: 17; İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Yayınları: 113.

İlgili Makaleler