Hadis Usulü

3- METÂİN-İ AŞERE-TA’N NOKTALARI Hadis Usulü Online Oku

3- METÂİN-İ
AŞERE
-TA’N NOKTALARI

 

Bir
ravinin güvenilir (sika) olup olmadığı yukarıda belirtilen yönlerin
incelenmesiyle ortaya çıkar. Ravinin derecesini düşüren bütün vasıflar, adâlet
ve zabt’la alâkalı olarak kaydettiğimiz mezkur maddelerden biriyle ilgilidir ve
onlardaki eksikliği ve aksamayı belirtir.

İşte
raviyi kusurlayan bu vasıflara Metâin denir (mit’an’ın cemidir). Başlıca on
maddede toplandığı için metâin-i aşere de denmiştir.

Cerh ve
ta’dil bakımından raviler, metain-i aşere denilen on noktadan tenkid edilerek
ayrı ayrı lafızlarla değerlendirilirler. Bunların beşi adâlet’i yaralayan, beşi
de zabt’ı yaralayan kusurlardır.

Şimdi en
mühimlerinden başlamak üzere bunları açıklayacağız.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/13.

İlgili Makaleler