HADİS ISTILAHLARI Hadis Usulü Online Oku

42774

BİRİNCİ KISIM

HADİS ISTILAHLARI

 

a- Hadis Istılahları
İlmi:

 

Ravinin ve
mervinin (rivayet olunanın) kabul ve red bakımından durumunun kendi vasıtası ile
bilenebildiği ilim demektir.