Hadis Usulü

9- Hadis İlminin Dalları: Hadis Usulü Online Oku


9- Hadis İlminin Dalları:

 

Hadisin dindeki önemli yeri zamanla müstakil bir
ilim hâline dönüşmesine sebep olmuştur. Hadis âlimleri, İslâm’da Kur’ân’dan
sonra en önemli yeri işgal eden bu ilim dalını, sahih olanlarını sahih
olmayanlardan ayırmak için, hadîsin sened ve metninin araştırılmasını konu
edinen bir ilim olarak tanımlamışlardır.

Hadis ilmi üzerinde devamlı gelişen çalışmalar,
bazı konularının bağımsız araştırma alanına dönüşmesine yol açmıştır. Bu ilim
dalları şunlardır[1]: 
[1]

İsmail lütfü Çakan, Akif Köten, Şamil İslam Ansiklopedisi: 2/289.

İlgili Makaleler