Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü Ma’nen Hadis Rivayet Eden Ravide Aranan Şartlar: Hadis Usulü Online Oku

Ma’nen Hadis Rivayet Eden Ravide Aranan Şartlar: Hadis Usulü Online Oku

42896


Ma’nen Hadis Rivayet Eden Ravide Aranan Şartlar:

 

Gerek sahabiler gerekse sahabilerden sonraki
nesiller hadislerin manen rivayetini caiz görmekle birlikte manayı bozacak
şekilde rivayeti önlemek için hadis ravilerinde bazı şartların bulunması
gerektiğini söylemişlerdir.

Söz konusu şartlar bir ravide bulunması gerekli
şartlardan ayrı olarak ma’nen rivayetle ilgilidir ve şunlardır:


1)

Hadis ravisinin sarf ve nahiv kaidelerine tam manasıyla vakıf olması.


2)

Lügat ilmini iyi bilmesi. Bir başka deyişle Arapçanın inceliklerini tam
anlamıyla bilmiş olması.


3)

hadis lafızlarının delâlet ettiği manayı iyi bilmesi.


4)

Bir hadisi değişik lafızlarla rivayet ettiği zaman o hadisin Hz. Peygamber’in
kasdetmiş olduğu manayı aynen verdiğinden emin olması.

[1]
  
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 75.

Önceki İçerikA) Lafzan (Kelimesi Kelimesine Aynen) Rivayet: Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerikB) Tasnif Devri Rivayet Mahsulleri: Hadis Usulü Online Oku