Hadis Usulü

B) Şöhret Buldukları Yere Göre Meşhur Hadisler: Hadis Usulü Online Oku


b) Şöhret Buldukları Yere Göre Meşhur Hadisler:

 


b1) Hadisçiler Nezdinde Meşhur Hadisler:

 

Buna misal olarak şu hadisi verebiliriz:

“Rasulullah (s.a.v.) bir ay süre ile rükudan
sonra kunut yaparak Ri’l ve Zekvan kabilelerine beddua etmiştir.”[1] 
[1]

Buhari, Vitr: 7; İ’tisam: 16; Müslim, Mesacid: 299, 300; Nesai, Tatbik: 26,
İbn Mace, İkame: 120; Darimi, Salat: 216; İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü,
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları: 112.

İlgili Makaleler