Hadis Usulü

2) Azîz Hadis: Hadis Usulü Online Oku


2) Azîz Hadis:

 

Bu, her tabakada en az iki râvisi olan hadîsdir.
Daha teknik tarifiyle ibtidadan intihaya kadar râvisi ikiden az olmayan
haberdir. Şu halde herhangi bir tabakada iki raviye sahipken diğer tabakalarda
daha fazla râviye sâhip olsa hatta hadd-i tevâtüre ulaşsa o habere yine azîz
denir.

Yalnız şurası da var ki, meşhur ve azîz haberde
sahâbe tabakasında üç veya iki râvi şart tutulmamıştır. Umumiyetle muhaddisler
ilk tabakada tek râvi de olsa, sonraki tabakaların durumuna bakarak rivâyete
meşhûr veya azîz demişlerdir.Bir hadîse aziz-i meşhur dendiği de olur. Bu ilk
tabakada iki râvisi olduğu halde sonradan çok râvizi olan hadîslere verilen bir
unvandır. “Biz kıyamet günü, önce gelen sonuncular olacağız” hadîsi buna
misaldir. Çünkü bunu sahâbe’den Huzeyfe İbnu’l-Yemân ile Ebu Hüreyre (radıyallahu
anhüma) rivâyet ettiği halde sonradan bunu yedi Tâbiî rivâyet etmiştir. Böylece
hadîs birinci tabakada azîz iken arkadan meşhur olmuştur.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/79.

İlgili Makaleler