Avamil – Tablo

AMİLLER – 60

Amil-i Lafzi Semai 49 tanedir;

1. Harfi Cerler;  بَاء  مِنْ – إِلَى – عَنْ – عَلَى – لاَمْ – فِى – كَافْ – حَتَّى – رُبًّ – وَاوُ الْقَسَمْ – تَاءُ الْقَسَمْ – خَاشَا – مُذْ – مُنْذُ – خَلاَ – عَدَا  لَوْلاَ – كَىْ – لَعَلَّ

2. İsmini nasb, haberini ref edenler; إِنَّ – أَنَّ – كَأَنَّ – لَكِنَّ  لَيْتَ  لَعَلَّ

3. İsmini ref, haberini nasb edenler; مَا وَ لاَ حَرْفَانِ الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ 

4. Fiili Muzariyi Nasb edenler; أَنْ – لَنْ – كَىْ – إِذَنْ

5. Fiili Muzariyi Cezm edenler; لَمْ – لَمَّا – لاَمُ الْأَمِرْ – لاَءُ النَّهْىِ – إِنْ – مَهْمَا – مَا – مَنْ – أَيْنَ – مَتَى – أَنَّى – أَيُّ – حَيْثُمَا – إِذْمَا – إِذَامَا

Amil-i Lafzi Kıyasi 9 tanedir;

Mutlak Fiil, İsmi Fail, İsmi Meful, Sıfatı müşebbehe, İsmi tafdil, Masdar, İsmi Muzaf, İsmi mübhem üt-tam, Manel fiil

Amil-i Manevi 2 tanedir;

Mübtedayı ve Haberi Raf edenler ve Fiili Muzariyi Raf edenler

MAMULLER – 30

Mamul-u Bit Tebaiyye 5 tanedir;

Sıfat, Atıf, Te’kid, Bedel, Atıf ul-beyan

Mamul-u Bil Asale 25 tanedir;

Mamulu Merfu – 9, Mamulu Mensub – 12, Mamulu Mecrur – 2, Harfi Cer ve İzafet, Muzariyi Cezm Eden

İRAB – 10

İrab Alametleri 10 tanedir;

Zamme, Fetha, Kesra, Vav, Ya, Elif, Nun, Hareke Hazfi, İlletli Harfin Hazfi, Nun’un Hazfi

Mureb (irab yeri) 9 tanedir;

Müfred ve Cemi Mükesser Münsarif, Gayrı Munsarif, Cemi Müennes salim, 6 İlletli isim (esma-i Sitte), Cemi Müzekker Salim, Tesniye – İsnan – Kila, Sahih muzari, İlletli Muzari, Nunlu Muzari