Hadis Usulü

9- Lika: Hadis Usulü Online Oku


9- Lika:

 


Karşılaşma demektir. Râvînin bir kimseden yaptığı rivâyetin mûteber olması
onunla karşılaşmasına bağlıdır. Râvi, behemahal karşılaştığı, görüştüğü kimseden
hadîs rivâyet etmelidir. Bir hadîs rivâyet eden kimse bunu karşılaşmadığı
birisinden nakledecek olsa, kendisi, ne kadar sika olursa olsun rivâyeti zayıf
olur.

Hadîsin
sahih olması için rivâyetin birbirini gören şahıslar vasıtasıyla gelmiş olma
şartında bütün muhaddisler müttefiktir. Buhârî bu şartın tahakkuk etmediği
hadîsi Sahîh’ine almamıştır. Müslim ise muâsır ve görüşme şartları içerisinde
bulunan, görüşmediklerine dair açık bir bilgi mevcut olmayan bir sikanın
mu’an’an rivâyetini lika’ya hamletmiş, sahîh addetmiştir.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/12.

İlgili Makaleler