Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü Müselsel Hadis Usulü Online Oku

Müselsel Hadis Usulü Online Oku


Müselsel

 

Müselsel: Ravilerin gerek rivayet eden, gerek
rivayet ile ilgili aynı husus üzerinde ittifak etmeleri demektir.

Rivayet eden ile ilgili hususa örnek: Muaz b.
Cebel Radıyallahu anh‘ın rivayetine göre Peygamber Sallallahu aleyhi
vesellem
ona dedi ki: “Ey Muaz gerçekten ben seni seviyorum. Her namazın
arkasında: “Allah’ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel bir şekilde
ibadet etmek için bana yardım et” demeyi sakın terketme.”
Bu hadisi nakleden
herkesin, kendisinden bunu rivayet edecek olana: “Ben seni seviyorum, bu
sebeple: Allah’ım… bana yardım et de”
dediği zikredilmiştir.

Rivayet ile ilgili olan hususa örnek: Buhârî’nin
Sahih’inde naklettiği şu hadistir: Bize Amr b. Hafs anlattı, bize babam anlattı,
bize el-A’meş anlattı, bize Zeyd b. Vehb anlattı, bize Abdullah -İbn Mesud’u
kastediyor- anlattı. Bize Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem -ki o hem
doğru olandır, hem de doğruluğu tasdik olunandır- anlattı, dedi ki: “Sizden
herhangi birinizin hilkati annesinin karnında kırk günde bir araya getirilir.
Sonra alaka (kan emen bir sülük gibi yapışkan) olur…

Burada ravilerin tek bir siga
üzerinde ittifak ettikleri teselsülen görülmüştür. O da “haddesenâ: bize
anlattı” sözüdür. Mesela, rivayet an fulanin an fulan: filandan, o filandan
lafzı ile müteselsilen gelirse, yine böyledir.

Yahutta bu hadis ravinin hocasından duyduğu ilk
ya da son hadis olması halinde de teselsül olursa, bu da müselsel olarak
değerlendirilir.


Müselselin faydası:

Ravilerin birbirlerinden rivayet alışlarını iyice zaptettiklerini ve
herbirisinin kendisinden öncekine tabi oluşta itina gösterdiğini açıkça ortaya
koymaktır.

Önceki İçerikHABERİN, KENDİSİNE İZAFET EDİLDİĞİ KİMSE BAKIMINDAN KISIMLARI Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerikHadis Tahammülü ve Edâsı (Hadis Almak ve Rivayet Etmek) Hadis Usulü Online Oku