1) Seneddeki İnkıta Sebebiyle Zayıf Hadis Çeşitleri: Hadis Usulü Online Oku

43259


1) Seneddeki İnkıta Sebebiyle Zayıf Hadis
Çeşitleri:

 

İnkıta’ (kopukluk), senedden en azından bir
ravinin düşmesi demektir. Böyle bir inkıta’ varsa, senetteki bütün şahıslar sika
olsalar bile, sırf bu inkıta’, metnin reddini gerektirir.

İnkıta’ yüzünden zayıf kabul edilen hadisler,
Muallak, Mürsel, Mu’dal, Munkatı’ ve Müdelles isimleriyle anılırlar.[1] 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 131-132.