İrsalin Çeşitleri Hadis Usulü Online Oku

42508


İrsalin Çeşitleri:

 


1) İrsâl-i Celî:

 

Hadisteki irsâl, hemen görülüp anlaşılabilecek
durumda ise buna irsal-i celî denir. Kişinin muâsırı olmayandan veya
karşılaşmadığı kimseden yaptığı rivâyet gibi.

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/111.