Hadis Usulü

6- Kitap Yazmak Veya Öteki İlmi Faaliyetlerde Bulunmak: Hadis Usulü Online Oku


6- Kitap Yazmak Veya Öteki İlmi Faaliyetlerde
Bulunmak:

 

Belli bir kıvama ve ehliyet seviyesine
eriştikten sonra hadis hocasının, yaşadığı dönem ve yörenin ihtiyaçlarına ve
problemlerine cevap teşkil edecek ilmi faaliyetlerde bulunması; fikri, ahlaki ve
ilmi açıdan insanlara faydalı olmaya çalışması bir başka önemli görevdir.
“Öncekiler, sonrakilere söyleyecek bir şey bırakmamışlardır” diye tenbel bir
havaya girmemelidir. Daima yapılacak yeni ilmi faaliyetler vardır. Tabii olarak
her yeni faaliyetin kendisinden öncekileri aşan bir yanının bulunması da aranır.
Uslup, muhteva ve sistem olarak bir gelişmeyi, bilme veya insanların günlük
yaşayışlarına yeni katkılarda bulunması gibi ilmi standartlara uygun ciddi
özelliklerin bulunmasına dikkat gösterilmesi yerinde olacaktır.

İyi eserler vermek her alimin en büyük emeli
olmalıdır ve bu pek tabiidir.

İlgili Makaleler