2) Hadisi Ehlinden Almaya Çalışmak: Hadis Usulü Online Oku

42128


2) Hadisi Ehlinden Almaya Çalışmak:

 

Hadis öğrencisine, bütün gayret ve imkanlarını
seferber ederek bu ilmi, ilim, amel ve takva ile meşhur hocalardan almaya
çalışması yaraşır. Böylesi, kendi çevresinde yoksa, geçmişte ulemanın yaptığı
gibi uzun ve yorucu yolculukları göze almalıdır.

[1]

Hadis öğrecisi
isnâd-ı âlî aramalıdır. Bölgesindeki âli isnâdı
bitirince uzak diyarlara bu maksatla seyahat etmelidir.

[2] 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 49.[2]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/514.