Hadis Usulü

3) Uzun Uzun Açıklama Usulü: Hadis Usulü Online Oku


3) Uzun Uzun Açıklama Usulü:

 

Bu, lehte ve aleyhteki bütün görüşleri, her
kelime ve terkibi şiirden şahidler getirerek, müteradiflerini zikrederek,
türetilişini, kullanım yer ve manalarını belirtmek; ricalin hallerini, kabile ve
yaşayışlarını açıklamak, o hadisle sabit olan hükümlerden hareketle bir takım
hükümler çıkarmaya çalışmak, uzaktan yakından bir alaka kurup hoşa gidecek
kıssalar , garib hikayeler anlatmak usulüdür.

Bu usul, kendilerinin ilim ve fazilet sahibi
olduğunu herkese göstermek isteyen kıssacıların başvurduğu bir usuldür.[1] 
[1]

Bk. Kasımi, Kavaidu’t-tahdis: 221-222; İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü,
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları: 64-65.

İlgili Makaleler