Hadis Usulü

İdracın Hükmü Hadis Usulü Online Oku


İdracın Hükmü:

 

İdracın hükmünü şu şekilde özetleyebiliriz;


1)

İdrac, hadiste bir açıklamada bulunmak üzere yapılmışsa hoş görülür; ancak
yapanın bunun kendi görüşü olduğunu açıklaması gerekir.


2)

Eğer kasıtsız olarak yanılma ile yapılırsa, yanılan ravi için bir kusur teşkil
etmez; fakat bu şekilde yanılma sonucu hatası çoğalırsa zabtına dokunur, cerhe
maruz kalır. 


3)

Ravinin kasden idrac yapması ise hadisçiler arasında haram kılınmıştır. Es-San’anî’nin
de belirttiği gibi, idraca kasıtlı olarak tevessül eden kimsenin adaleti sâkıt
olmuş, kelimelerin yerlerini değiştiren kimse ise yalancılar zümresinden
sayılmıştır.[1] 
[1]

Ahmed Muhammed Şâkir, a.g.e., s. 77; Sabahaddin Yıldırım, Şamil İslam
Ansiklopedisi: 4/326;
İbrahim Canan,
Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/130;

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal,
İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis Usulü, 12. sınıf: 39.

İlgili Makaleler