Hadis Usulü

7- Hadis Tedrisi Esnasında Birtakım Kurallara Uymak Hadis Usulü Online Oku


7- Hadis Tedrisi Esnasında Birtakım Kurallara
Uymak

 

Hadis tedrîsi Kur’an’dan bir parçanın
tilâvetiyle açılıp hamdele ve salvele ile başlatılmalıdır.

Hadis metinlerini okuyacak kimse (kâri) güzel
sesli, telâffuzu düzgün ve açık, ibâresi fasîh (sesin vurgusunu manaya göre tam
yapan) olmalı, Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm)’ın adı geçtikçe aleyhissalâtü
vesselam, ashâbın (radıyallahu anh) adı geçtikçe radıyallahu anh demelidir.

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/517.

İlgili Makaleler