Arapça Dilbilgisi Sarf Nahiv

TEACCÜB FİİLLERİ

TEACCÜB FİİLLERİ أفْعَالُ التَعَجّبُ
Teaccüb yani şaşkınlık fiillerinin iki vezni vardır: أفْعَلْ بِهِ  ما أفْعَلَ
ما أسْعَدَ المُسْلِمَ !  أسْعِدْ بِالمُسْلمِ ! : Müslüman kişi ne mutludur!
ما أعْلَمَ المُدَرّسَ !  أعْلَِمْ بِالمُدَرّسِِ ! : Hoca, ne kadar bilgilidir!
ما أفْرَحَ النَاجِحَ !  أفْرِحْ بِهِ ! : Başarılı ne kadar sevinçlidir!
Taccüp için getirlecek fiilin sülasi olması, malum sigadan gelmesi, tam fiil
olması, çekiminin yapılabilmesi ve üstünlük kabul edebilmesi gerekir.

İlgili Makaleler