Arapça Dilbilgisi Sarf Nahiv

Harekeler

Harekeler

Arapçada temel hareke ve
işaretler şunlardır:
الفتحة – Fetha : َ şelinde olup harfe e – a sesi vermektedir.
الكسرة – Kesra : ِ şeklinde olup harfe i – ı sesi vermektedir.
الضمة – Zamme: ُ şeklinde olup harfe u sesi vermektedir.
الجزم -Cezm : Harflerin üsütüne konulan yuvarlak şekildeki bu sükun, harfin
harekesiz olmasını sağlar.
الشدّة -Şedde : ّ şeklinde harfin üzerine gelen şedde o harfin iki kere okunmasını
sağlar.
التنوين – Tenvin : Aslında sakin bir nun olan tenvin belirsiz isimlerin sonuna gelir. ، قَلَمٌ
قَلَمٍ ، قَلَماً gibi.
Uzatma harfleri: ( و )Vav , ( ي) ye ve ( ا) elif uzatma harfleridir. Bunlar aynı
zamanda illet harfleridir de.

İlgili Makaleler