Arapça Dilbilgisi Sarf Nahiv

Arapça Tekil İkil Çoğul

TEKİL, İKİL, ÇOĞUL المفرد و المثنى و الجمع
Müfred: Tek bir varlığa delalet eden kelimeye denir.
عَليٌّ : Ali ( bir kişi ), بَيْتٌ : ( bir ) ev, قلَمٌ :( bir ) kalem …
Müsna ( Tensiye ) : İki varlığa delalet eden kelimeye denir.
قلَمانِ – قلميْنِ : iki kalem
ولدانِ- ولدين : iki çocuk
آتبان- آتابينِ : iki kitap
حقيبتان – حقيبتين : iki çanta
Cemi: İkiden fazla varlığa delalet eden kelimedir.
مُسْلمون : ( erkek ) Müslümanlar, مُسلماتٌ : (kadın) Müslümanlar
مُهندسِين : (erkek) mühendisler, مهندساتٍ : ( bayan) mühendisler

أقلامٌ : kalemler, آُتب : kitaplar
Son harfleri illet harflerinden hali müfred kelimelerin ref hali zamme( -ُ),
nasb hali fetha (-َ ), cer hali kesra ( -ِ ) ile olur.
İkillerin ref hali kelimenin sonuna ( ان ) gelmesi, nasb ve cer hali ise ( ( يْن
gelmesi ile olur.
Cemi müzekker salim kelimelerin ref halleri kelimenin sonunun ( ( ون
gelmesi, nasb ve cer halleri ise kelime sonunun ( يِِنَ )gelmesi şeklinde olur.
Cemi müennes salim kelimelerin sonu ise ref halinde ( تٌ), nasb ve cer
halinde ise ( تٍ)şeklinde gelir.
Müfred, müsna ve cemi kelime içinde kullanımı:
( Tekil ) :
جاءَ مدرِّسٌ : Bir öğretmen geldi. ( ref hali)
رأيتُ مدرِّساً :Bir öğretmen gördüm. ( nasb hali)
سلّمْتُ على مدرِّسٍٍ : Bir öğretmene selam verdim. ( cer hali )
( İkil) :
جاءَ مدرِّسان : İki öğretmen geldi. ( ref hali)
رأيتُ مدرِّسين : İki öğretmen gördüm ( nasb hali)
سلّمتُ على مدرِّسيْنِ : İki öğretmene selam verdim ( cer hali )
Cemi müzekker salim: ( Müzekker çoğul)
جاءَ مدرِّسون : Öğretmenler geldi. ( ref hali)
رأيتُ مدرِّسين : Öğretmenleri gördüm. ( nasb hali)
سلّمتُ على مدرِّسيِنَِ : Öğretmenlere selam verdim. ( cer hali )
Cemi müennes salim : ( Müennes çoğul)
جاءتْ مُدرِّساتٌ : Öğretmenler geldi. ( ref hali)
رأيتُ مُدرِّساتٍ : Öğretmenleri gördüm. ( nasb hali)
سلّمْتُ على مُدرِّساتٍ : Öğretmenlere selam verdim. ( cer hali )

Kırık Çoğul – ( جَمْعُ المُكسَّر ) : Tekil kelimenin yapısında değişiklik
yapılarak elde edilen çoğuldur. Cemi mükesser kelimelerin belli vezinleri
olsa da bunların yapımı belli bir kaideye göre değil, semaîdir. Kurala değil,
nakle dayanır. Kırık çoğulların azlığı ve çokluğu gösteren çeşitli vezinleri
mevcuttur.
Azlık Çoğulu – ( جَمْع القِلّةُ ) : Üçten dokuza kadar olan çoğula delalet
eder.
Dört vezni vardır. Bunlar:
أفْعُلُ – 1 Vezni:
نَهْرٌ أنهُرُ : nehir
شهر أشهر : ay
نفس  أنفس : nefis, can
أَفْعَالُ – 2 Vezni:
ورق  أوراق : yaprak
طفل  أطفال : çocuk
قلم  أقلام : kalem
أفْعيلَةٌ – 3 Vezni:
طعام  أطعمة : yemek
مثال  أمثلة : misal
زمان  أزمنة : zaman
فِعلَةٌ – 4 Vezni:
غلام  غِلمة : delikanlı
أخ  إخوة : kardeş
فتىً  فتية : genç
Çokluk Çoğulu – ( جمع الكثرة ): Birçok vezni vardır. Bunlardan
bazıları şunlardır.
فَعْلٌ : Vezni:
خَضْراءُ  خُضْرٌ : yeşil
عمياء  عميٌ : ama, kör.

حمراء  حمرٌ : kırmızı
فََعُلٌ : Vezni:
آتاب  آتُبٌ : kitap
طريقٌ  طُرُقٌ : yol
رسول  رسُلٌ : elçi
فُعَلٌ : Vezni:
أمّةٌ  أمَمٌ : ümmet
جملة  جمل : cümle
صورةٌ  صورٌ : resim
فََعْلى : Vezni:
جريحٌ  جرْحىَ : yaralı
أسير  أسرى : esir
ميّث  موتى : ölü
فُعّالُ : Vezni:
تاجر  تجّار : tacir
آاتب  آتّاب : yazar
حاآم  حكّامُ : hakim, yönetici
فِعالٌ : Vezni:
ريحٌ  رياحٌ : rüzgar
جبل  جبالٌ : dağ
بحر  بحارٌ : deniz
فُعولٌ : Vezni:
قلبٌ  قلوبٌ : kalp
علم  علومٌ : ilim
عين  عيونٌ : göz

بقي أحمد في السجنِِ أشهراً وحامدٌ شهوراً : Hapiste Ahmet birkaç ay,
Hamit aylarca kaldı.
سهِرَتْ أعيون و نامتْ عيونٌ لِأمورٍ تكون أوْ لا تكون : Olacak ve
olmayacak işler için ( birkaç) göz uyanık kaldı, (birçok) göz uyudu.

İlgili Makaleler