Arapça Fiil ÇekimleriEmir Fiil ÇekimiMazi Fiil ÇekimiMuzari Fiil Çekim

SAYGI GÖSTERMEK – SAYGI GÖSTERDİ اِحْتَرَمَ ihterame fiilinin mazi , muzari ve emir çekimi

 
هُمْ اِحْتَرَمُوا 3
(Hum ihteramû)
 
Onlar saygı gösterdiler (erkek)
 
هُمَا اِحْتَرَمَا 2
(Humâ ihteramâ)
 
O ikisi saygı gösterdi
(erkek)
 
هُوَ اِحْتَرَمَ  1
(Huve ihterame)
 
O saygı gösterdi
(erkek)
 
 
 
Gâib
(erkek)
 
هُنَّ اِحْتَرَمْنَ 6
(Hunne ihteramne)
 
Onlar saygı gösterdiler  (bayan)
 
هُمَا اِحْتَرَمَتَا 5
(Humâ ihterametâ)
 
O ikisi saygı gösterdi
(bayan)
 
هِيَ اِحْتَرَمَتْ 4
(Hiye ihteramet)
 
O saygı gösterdi
(bayan)
 
 
 
Gâibe
(bayan)
 
أَنْتُمْ اِحْتَرَمْتُمْ 9
(Entum ihteramtum)
 
Siz saygı gösterdiniz  (erkek)
 
أَنْتُمَا اِحْتَرَمْتُمَا 8
(Entumâ  ihteramtumâ)
 
İkiniz saygı gösterdiniz  (erkek)
 
أَنْتَ اِحْتَرَمْتَ 7
(Ente ihteramte)
 
Sen saygı gösterdin
(erkek)
 
 
 
Muhatab
(erkek)
 
أَنْتُنَّ اِحْتَرَمْتُنَّ 12
(Entunne ihteramtunne)
 
Siz saygı gösterdiniz  (bayan)
 
أَنْتُمَا اِحْتَرَمْتُمَا 11
(Entumâ ihteramtumâ)
 
İkiniz saygı gösterdiniz  (bayan)
 
أَنْتِ اِحْتَرَمْتِ 10
(Enti ihteramti)
 
Sen saygı gösterdin  (bayan)
 
 
Muhataba
 (bayan)
 
نَحْنُ اِحْتَرَمْنَا 15
(Nahnu ihteramnâ)
 
Biz saygı gösterdik
 
نَحْنُ اِحْتَرَمْنَا 14
(Nahnu ihteramnâ)
 
İkimiz saygı gösterdik
 
أَنَا اِحْتَرَمْتُ 13
(Ene ihteramtu)
 
Ben saygı gösterdim
 
 
Nefsi mütekellim
(cinsiyet farkı yok)

 

 

 

 
 

Muzari (şimdiki zaman) çekimi :

 
 
هُمْ يَحْتَرِمُونَ 3
(Hum yahterimûne)
 
Onlar saygı gösteriyor
(erkek)
 
هُمَا يَحْتَرِمَانِ 2
(Humâ yahterimâni)
 
O ikisi saygı gösteriyor
(erkek)
 
هُوَ يَحْتَرِمُ 1
(Huve yahterimu)
 
O saygı gösteriyor
(erkek)
 
هُنَّ يَحْتَرِمْنَ 6
(Hunne yahterimne)
 
Onlar saygı gösteriyorlar  (bayan)
 
هُمَا تَحْتَرِمانِ 5
(Humâ tahterimâni)
 
O ikisi saygı gösteriyor
(bayan)
 
هِيَ تَحْتَرِمُ 4
(Hiye tahterimu)
 
O saygı gösteriyor
(bayan)
 
أَنْتُمْ تَحْتَرِمُونَ 9
(Entum tahterimûne)
 
Siz saygı gösteriyorsunuz  (erkek)
 
أَنْتُمَا تَحْتَرِمَانِ 8
(Entumâ tahterimâni)
 
İkiniz saygı gösteriyorsunuz
(erkek)
 
أَنْتَ تَحْتَرِمُ 7
(Ente tahterimu)
 
Sen saygı gösteriyorsun (erkek)
 
أَنْتُنَّ تَحْتَرِمْنَ 12
(Entunne tahterimne)
 
Siz saygı gösteriyorsunuz  (bayan)
 
أَنْتُمَا تَحْتَرِمَانِ 11
(Entumâ tahterimâni)
 
İkiniz saygı gösteriyorsunuz
(bayan)
 
أَنْتِ تَحْتَرِمِينَ 10
(Enti tahterimîne)
 
Sen saygı gösteriyorsun  (bayan)
 
نَحْنُ نَحْتَرِمُ 15
(Nahnu nahterimu)
 
Biz saygı gösteriyoruz
 
نَحْنُ نَحْتَرِمُ 14
(Nahnu nahterimu)
 
İkimiz saygı gösteriyoruz
 
أَنَا اَحْتَرِمُ 13
(Ene ahterimu)
 
Ben saygı gösteriyorum
 
 
 

Emir çekimi :

 
أَنْتُمْ اِحْتَرِمُوا 3
(Entum ihterimû)
 
Siz saygı gösterin
(erkek)
أَنْتُمَا اِحْتَرِمَا 2
(Entumâ  ihterimâ)
 
Siz ikiniz saygı gösterin (erkek)
 
أَنْتَ اِحْتَرِمْ 1
(Ente ihterim)
 
Sen saygı göster
 (erkek)
 
 
 
Muhatab
(erkek)
 
أَنْتُنَّ اِحْتَرِمْنَ 6
(Entunne ihterimne)
 
Siz saygı gösterin
(bayan)
أَنْتُمَا اِحْتَرِمَا 5
 (Entumâ ihterimâ)
 
Siz ikiniz saygı gösterin (bayan)
 
أَنْتِ اِحْتَرِمِي 4
(Enti ihterimî)
 
Sen saygı göster
 (bayan)
 
 
Muhataba
 (bayan)
 
 
Örnek cümle :
 
 
شَرِكَةُ …. اَلَّتِي  لَمْ  تَحْتَرِمْنِي
 
Şeriketu ….elletî lem tahtarimnî
 
Bana saygı göstermeyen ……… şirketi
 
 
 
اَلشَّخْصُ  الَّذِى  يَحْتَرِمُ  نَفْسَهُ 
 
Eş-şahsu’llezî yahterimu nefsehû
 
Kendine saygı duyan kişi…
 
 
 
اِحْتَرِمْ   نَفْسَكَ .
 
İhterim nefseke
 
Kendine saygı duy !
 
 
 
اِحْتَرِمْ  اَلْآخَرِينَ  .
 
İhterim el-âharîne
 
Başkalarına saygı duy !

İlgili Makaleler