Leyse Fiilinin Çekimi ليس

Leyse Fiilinin Çekimi ليس ليس (leyse) fiilinin çekimi (  لَيْسَ  Leyse : değil ) Fiili, arap grameri kitaplarında (kane ve kardeşleri) başlığı altında bulunur. İsimle başlayan cümlelerin başına gelir. Şimdiki zaman ve emir çekimi yoktur. DEĞİL   هُمْ لَيْسُوا   3  هُمَا لَيْسَا  2  هُوَ لَيْسَ  1 Gâib (Hum leysû) (Humâ leysâ) (Huve leyse)  (erkek) Onlar değiller (erkek) O ikisi değil (erkek) O değil (erkek)    هُنَّ لَسْنَ   6 هُمَا لَيْسَتَا  5    هِيَ لَيْسَتْ  4 Gâibe (Hunne lesne) (Humâ...

ARAPÇA FOTOĞRAF ÇEKTİ صَوَّرَ savvara fiilinin mazi çekimi

  هُمْ صَوَّرُوا 3 (Hum savvarû)     Onlar fotoğraf çektiler(erkek)   هُمَا صَوَّرَا 2 (Humâ savvarâ)   O ikisi fotoğraf çekti (erkek)   هُوَ صَوَّرَ 1 (Huve savvara)   O fotoğraf çekti (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ صَوَّرْنَ 6 (Hunne savvarne)   Onlar fotoğraf çektiler(bayan)   هُمَا صَوَّرَتَا 5 (Humâ savvaratâ)   O ikisi fotoğraf çekti(bayan)   هِيَ صَوَّرَتْ 4 (Hiye savvarat)   O fotoğraf çekti(bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ صَوَّرْتُمْ 9 (Entum savvartum)   Siz fotoğraf çektiniz(erkek)   أَنْتُمَا صَوَّرْتُمَا 8 (Entumâ savvartumâ)   Siz ikiniz fotoğraf çektiniz (erkek)   أَنْتَ صَوَّرْتَ 7 (Ente savvarte)   Sen fotoğraf çektin(erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ صَوَّرْتُنَّ 12 (Entunne savvartunne)   Siz fotoğraf çektiniz(bayan)   أَنْتُمَا صَوَّرْتُمَا 11 (Entumâ savvartumâ)   Siz ikiniz fotoğraf çektiniz (bayan)   أَنْتِ صَوَّرْتِ 10 (Enti savvarti)   Sen fotoğraf çektin(bayan)       Muhataba  (bayan)   نَحْنُ صَوَّرْنَا 15 (Nahnu savvarnâ)   Biz fotoğraf çektik   نَحْنُ صَوَّرْنَا 14 (Nahnu...

ARAPÇA DİNLENDİ اِسْتَرَاحَ isteraha fiilinin mazi çekimi 

Bu fiil, üç harfli   (رَاحَ  ) ecvef  fiilinin, istifal kalıbına girmiş şeklidir.     هُمْ اِسْتَرَاحُوا 3 (Hum isterâhû)   Onlar dinlendiler (erkek)   هُمَا اِسْتَرَاحَا 2 (Humâ isterâhâ)   O ikisi dinlendi  (erkek)   هُوَ اِسْتَرَاحَ 1 (Huve isterâha)   O dinlendi (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ اِسْتَرَحْنَ 6 (Hunne isterahne)   Onlar dinlendiler (bayan)   هُمَا اِسْتَرَاحَتَا 5 (Humâ isterâhatâ)   O ikisi dinlendi (bayan)   هِيَ اِسْتَرَاحَتْ 4 (Hiye isterâhat)   O dinlendi (bayan)       Gâibe  (bayan)      أَنْتُمْ اِسْتَرَحْتُمْ 9 (Entum isterahtum)   Siz dinlendiniz (erkek)    أَنْتُمَا اِسْتَرَحْتُمَا   8 (Entumâ  isterahtumâ)   Siz ikiniz dinlendiniz(erkek)    أَنْتَ اِسْتَرَحْتَ  7 (Ente isterahte)   Sen dinlendin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ اِسْتَرَحْتُنَّ 12 (Entunne isterahtunne)   Siz dinlendiniz (bayan)   أَنْتُمَا اِسْتَرَحْتُمَا 11 (Entumâ isterahtumâ)   Siz ikiniz dinlendiniz(bayan)   أَنْتِ اِسْتَرَحْتِ 10 (Enti isterahti)   Sen dinlendin (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ اِسْتَرَحْنَا 15 (Nahnu isterahnâ)   Biz  dinlendik   نَحْنُ اِسْتَرَحْنَا 14 (Nahnu isterahnâ)   Biz ikimiz dinlendik   أَنَا...

ARAPÇA  (İÇERİYE) SOKTU أَدْخَلَ (edhale) fiilinin mazi çekimi

  هُمْ أَدْخَلُوا 3 (Hum edhalû)   Onlar soktular (erkek)   هُمَا أدْخَلَا 2 (Humâ edhalâ)   O ikisi soktu (erkek)   هُوَ أَدْخَلَ 1 (Huve edhale)   O soktu (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ أَدْخَلْنَ 6 (Hunne edhalne)   Onlar soktular (bayan)   هُمَا أدْخَلَتَا 5 (Humâ edhaletâ)   O ikisi soktu (bayan)   هِيَ أَدْخَلَتْ 4 (Hiye edhalet)   O soktu (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ أدْخَلْتُمْ 9 (Entum edhaltum)   Siz soktunuz (erkek)   أَنْتُمَا أَدْخَلْتُمَا 8 (Entumâ edhaltumâ)   Siz ikiniz soktunuz (erkek)   أَنْتَ أدْخَلْتَ 7 (Ente edhalte)   Sen soktun (erkek)       Muhatab  (erkek)   أَنْتُنَّ أدْخَلْتُنَّ 12 (Entunne edhaltunne)   Siz soktunuz (bayan)   أَنْتُمَا أدْخَلْتُمَا 11 (Entumâ edhaltumâ)   Siz ikiniz soktunuz (bayan)   أَنْتِ أدْخَلْتِ 10 (Enti edhalti)   Sen soktun (bayan)       Muhataba (bayan)   نَحْنُ أدْخَلْنَا 15 (Nahnu edhalnâ)   Biz soktuk   نَحْنُ أدْخَلْنَا 14 (Nahnu edhalnâ)   Biz ikimiz soktuk   أَنَا أدْخَلْتُ 13 (Ene edhaltu)   Ben soktum     Nefsi mütekellim (cinsiyet farkı yok)  

ARAPÇA – ÇIKARDI اَخْرَجَ ahrace fiilinin mazi çekimi

  هُمْ أخْرَجُوا 3 (Hum ahracû)   Onlar çıkardılar (erkek)   هُمَا أخْرَجَا 2 (Humâ ahracâ)   O ikisi çıkardı (erkek)   هُوَ أخْرَجَ 1 (Huve ahrace)   O çıkardı (erkek)     Gâib (erkek)   هُنَّ  أخْرَجْنَ 6 (Hunne ahracne)   Onlar çıkardılar (bayan)   هُمَا  أخْرَجَتَا 5 (Humâ  ahracetâ)   O ikisi çıkardı (bayan)   هِيَ أخْرَجَتْ 4 (Hiye ahracet)   O çıkardı (bayan)     Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ أَخْرَجْتُمْ 9 (Entum ahractum)   Siz çıkardınız (erkek)   أَنْتُمَا أَخْرَجْتُمَا 8 (Entumâ ahractumâ)   Siz ikiniz çıkardınız (erkek)   أَنْتَ أَخْرَجْتَ 7 (Ente ahracte)   Sen çıkardın (erkek)     Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ أَخْرَجْتُنَّ 12 (Entunne ahractunne)   Siz çıkardınız (bayan)   أَنْتُمَا أَخْرَجْتُمَا 11 (Entumâ ahractumâ)   Siz ikiniz çıkardınız (bayan)   أَنْتِ أَخْرَجْتِ 10 (Enti ahracti)   Sen çıkardın (bayan)     Muhataba (bayan)   نَحْنُ أَخْرَجْنَا 15 (Nahnu ahracnâ)   Biz çıkardık   نَحْنُ أَخْرَجْنَا 14 (Nahnu ahracnâ)   Biz ikimiz çıkardık   أَنَا أَخْرَجْتُ 13 (Ene ahractu)   Ben çıkardım   Nefsi mütekellim (cinsiyet farkı yok)  

ARAPÇA KATTI /  EKLEDİ اَضَافَ edafe fiilinin mazi muzari ve emir çekimi

Mazi çekimi :   هُمْ أَضَافُـوا  3 (Hum edâfû)   Onlar kattılar (erkek)   هُمَا أَضَافَا  2 (Humâ edâfâ)   İkisi kattı (erkek)   هُوَ أَضَافَ  1 (Huve edâfe)    O kattı (erkek)     Gâib (erkek)   هُنَّ أَضَفْـنَ  6 (Hunne edafne)   Onlar kattılar (bayan)   هُمَا أَضَافَتَا  5 (Humâ edâfetâ)    İkisi kattı (bayan)   هِيَ أَضَافَتْ  4 (Hiye edâfet)   O kattı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ أَضَفْـتُمْ   9 (Entum edaftum)   Siz kattınız (erkek)   أَنْتُمَا أَضَفْـتُمَا  8 (Entumâ edaftumâ)   İkiniz kattınız (erkek)   أَنْتَ أَضَفْـتَ  7 (Ente  edafte)   Sen kattın (erkek)     Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ أَضَفْـتُنَّ  12 (Entunne edaftunne)   Siz kattınız (bayan)   أَنْتُمَا أَضَفْـتُمَا  11 (Entumâ edaftumâ)   İkiniz kattınız (bayan)   أَنْتِ أَضَفْتِ  10 (Enti edafti)   Sen kattın (bayan)     Muhataba (bayan)   نَحْنُ أَضَفْــنَا  15 (Nahnu edafnâ)   Biz kattık   نَحْنُ أَضَفْـنَا  14 (Nahnu edafnâ)   İkimiz kattık   أَنَا أَضَفْـتُ  13 (Ene edaftu)   Ben...

ARAPÇA DÜŞTÜ وقع vakaa fiilinin mazi ve muzari çekimi

Bu fiil hem (düşmek), hem de (bir olayın olması, vuku bulması) anlamlarına gelir.   هُمْ وَقَعُوا 3 (Hum vakağû)   Onlar düştüler (erkek)   هُمَا وَقَعَا 2 (Humâ vakağâ)   O ikisi düştü  (erkek)   هُوَ وَقَعَ 1 (Huve vakağa)   O düştü (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ وَقَعْنَ 6 (Hunne vakağne)   Onlar düştüler (bayan)   هُمَا وَقَعَتَا 5 (Humâ vakağatâ)   O ikisi düştü (bayan)   هِيَ وَقَعَتْ 4 (Hiye vakağat)   O düştü (bayan)     Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ وَقَعْتُمْ 9 (Entum vakağtum)   Siz düştünüz (erkek)   أَنْتُمَا وَقَعْتُمَا 8 (Entumâ  vakağtumâ)   Siz ikiniz düştünüz(erkek)   أَنْتَ وَقَعْتَ 7 (Ente vakağte)   Sen düştün (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ وَقَعْتُنَّ 12 (Entunne vakağtunne)   Siz düştünüz (bayan)   أَنْتُمَا وَقَعْتُمَا 11 (Entumâ vakağtumâ)   Siz ikiniz düştünüz...

ARPÇA Üzerine saldırdı, dil uzattı تطاول tetavele fiilinin mazi ve muzari çekimi

  (Üzerine saldırdı, dil uzattı) kalıbı:     تَطَاوَلَ   عَلَى   Tetâvele alâ   Üzerine saldırdı, dil uzattı     Örnek cümleler:     إِنْسَانٌ  مَغْرُورٌ  وَ يَتَطَاوَلُ  عَلَى الْجَمِيعِ  دُونَ وَجْه  حَقٍّ هُوَ   Huve insân magrûr ve yetetâvelu ale’l-cemîğ dûne vech hakk.   O, mağrur bir insandır. Herkese haksız yere saldırır.       O  (erkek)   Huve   هُوَ   İnsan   İnsân   إِنْسَانٌ   Mağrur, gururlu   Magrûr   مَغْرُورٌ   Üzerine saldırır, dil uzatır   Yetetâvelu alâ   يَتَطَاوَلُ  عَلَى   Herkes   El-cemîğ   الْجَمِيعِ   Haksız yere   Dûne vech hakk   دُونَ وَجْه  حَقٍّ     2.   تَطَاوَلَ عَلَيْهِ  بِالسَّبِّ   Tetâvele aleyhi bi’s-sebbi.   Küfürle üzerine saldırdı.                   (Bir erkek, diğer bir erkeğe)       Üzerine saldırdı, dil uzattı   Tetâvele...

ARAPÇA GİRDİ دَخَلَ dahale fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi

    هُمْ مَا دَخَلُوا  3 (Hum mâ dahalû)   Onlar girmediler (erkek)     هُمَا مَا دَخَلا  2 (Humâ mâ dahalâ)   O ikisi girmedi (erkek)   هُوَ مَا  دَخَلَ  1 (Huve mâ dahale)   O girmedi (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا دَخَلْنَ  6 (Hunne mâ dahalne)   Onlar girmediler (bayan)     هُمَا مَا دَخَلَتَا  5 (Humâ mâ dahaletâ)   O ikisi girmedi (bayan)   هِيَ مَا دَخَلَتْ  4 (Hiye mâ dahalet)   O girmedi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا دَخَلْتُمْ  9 (Entum mâ dahaltum)   Siz girmediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا دَخَلْتُمَا  8 (Entumâ mâ dahaltumâ)   İkiniz girmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا دَخَلْتَ  7 (Ente mâ dahalte)   Sen girmedin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا دَخَلْتُنَّ  12 (Entunne mâ dahaltunne)   Siz girmediniz (bayan)     أَنْتُمَا مَا دَخَلْتُمَا  11 (Entumâ mâ dahaltumâ)   İkiniz girmediniz (bayan)   أَنْتِ...

ARAPÇA GELDİ جَاءَ cae fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi

    هُمْ مَا جَاؤُوا  3 (Hum mâ câû)   Onlar gelmediler (erkek)     هُمَا مَا جَاءَا  2 (Humâ mâ câ’â)   O ikisi gelmedi (erkek)   هُوَ مَا جَاءَ  1 (Huve mâ câe)   O gelmedi (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ مَا جِئْنَ  6 (Hunne mâ ci’ne)   Onlar gelmediler (bayan)     هُمَا مَا جَاءَتَا  5 (Humâ mâ câetâ)   O ikisi gelmedi (bayan)   هِيَ مَا جَاءَتْ  4 (Hiye mâ câet)   O gelmedi (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ مَا جِئْتُمْ  9 (Entum mâ ci’tum)   Siz gelmediniz (erkek)     أَنْتُمَا مَا جِئْتُمَا  8 (Entumâ mâ ci’tumâ)   İkiniz gelmediniz (erkek)   أَنْتَ مَا جِئْتَ  7 (Ente mâ ci’te)   Sen gelmedin (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ مَا جِئْتُنَّ  12 (Entunne mâ ci’tunne)   Siz gelmediniz (bayan)     أَنْتُمَا مَا جِئْتُمَا  11 (Entumâ mâ ci’tumâ)   İkiniz gelmediniz (bayan)   أَنْتِ مَا جِئْتِ  10 (Enti...