ARAPÇA FOTOĞRAF ÇEKTİ صَوَّرَ savvara fiilinin muzari ve emir çekimi

Muzari çekimi:     هُمْ يُصَوِّرُونَ 3 (Hum yusavvirûne)   Onlar fotoğraf çekiyorlar  (erkek)   هُمَا يُصَوِّرَانِ 2 (Humâ yusavvirâni)   O ikisi fotoğraf çekiyor (erkek)   هُوَ يُصَوِّرُ 1 (Huve yusavviru)   O fotoğraf çekiyor (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ يُصَوِّرْنَ 6 (Hunne yusavvirne)   Onlar fotoğraf çekiyorlar (bayan)   هُمَا تُصَوِّرَانِ 5 (Humâ tusavvirâni)   O ikisi fotoğraf çekiyor (bayan)   هِيَ تُصَوِّرُ 4 (Hiye tusavviru)   O fotoğraf çekiyor (bayan)       Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ تُصَوِّرُونَ 9 (Entum tusavvirûne)   Siz fotoğraf çekiyorsunuz (erkek)   أَنْتُمَا تُصَوِّرَانِ 8 (Entumâ tusavvirâni)   Siz ikiniz fotoğraf çekiyorsunuz (erkek)   أَنْتَ تُصَوِّرُ 7 (Ente tusavviru)   Sen fotoğraf çekiyorsun (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ تُصَوِّرْنَ 12 (Entunne tusavvirne)   Siz fotoğraf çekiyorsunuz (bayan)   أَنْتُمَا تُصَوِّرَانِ 11 (Entumâ tusavvirâni)   Siz ikiniz fotoğraf çekiyorsunuz (bayan)   أَنْتِ تُصَوِّرِينَ 10 (Enti tusavvirîne)   Sen fotoğraf çekiyorsun (bayan)       Muhataba  (bayan)   نَحْنُ نُصَوِّرُ 15 (Nahnu nusavviru)   Biz fotoğraf çekiyoruz   نَحْنُ...

ARAPÇA KATTI /  EKLEDİ اَضَافَ edafe fiilinin mazi muzari ve emir çekimi

Mazi çekimi :   هُمْ أَضَافُـوا  3 (Hum edâfû)   Onlar kattılar (erkek)   هُمَا أَضَافَا  2 (Humâ edâfâ)   İkisi kattı (erkek)   هُوَ أَضَافَ  1 (Huve edâfe)    O kattı (erkek)     Gâib (erkek)   هُنَّ أَضَفْـنَ  6 (Hunne edafne)   Onlar kattılar (bayan)   هُمَا أَضَافَتَا  5 (Humâ edâfetâ)    İkisi kattı (bayan)   هِيَ أَضَافَتْ  4 (Hiye edâfet)   O kattı (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ أَضَفْـتُمْ   9 (Entum edaftum)   Siz kattınız (erkek)   أَنْتُمَا أَضَفْـتُمَا  8 (Entumâ edaftumâ)   İkiniz kattınız (erkek)   أَنْتَ أَضَفْـتَ  7 (Ente  edafte)   Sen kattın (erkek)     Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ أَضَفْـتُنَّ  12 (Entunne edaftunne)   Siz kattınız (bayan)   أَنْتُمَا أَضَفْـتُمَا  11 (Entumâ edaftumâ)   İkiniz kattınız (bayan)   أَنْتِ أَضَفْتِ  10 (Enti edafti)   Sen kattın (bayan)     Muhataba (bayan)   نَحْنُ أَضَفْــنَا  15 (Nahnu edafnâ)   Biz kattık   نَحْنُ أَضَفْـنَا  14 (Nahnu edafnâ)   İkimiz kattık   أَنَا أَضَفْـتُ  13 (Ene edaftu)   Ben...

ARAPÇA DÜŞTÜ وقع vakaa fiilinin mazi ve muzari çekimi

Bu fiil hem (düşmek), hem de (bir olayın olması, vuku bulması) anlamlarına gelir.   هُمْ وَقَعُوا 3 (Hum vakağû)   Onlar düştüler (erkek)   هُمَا وَقَعَا 2 (Humâ vakağâ)   O ikisi düştü  (erkek)   هُوَ وَقَعَ 1 (Huve vakağa)   O düştü (erkek)       Gâib  (erkek)   هُنَّ وَقَعْنَ 6 (Hunne vakağne)   Onlar düştüler (bayan)   هُمَا وَقَعَتَا 5 (Humâ vakağatâ)   O ikisi düştü (bayan)   هِيَ وَقَعَتْ 4 (Hiye vakağat)   O düştü (bayan)     Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ وَقَعْتُمْ 9 (Entum vakağtum)   Siz düştünüz (erkek)   أَنْتُمَا وَقَعْتُمَا 8 (Entumâ  vakağtumâ)   Siz ikiniz düştünüz(erkek)   أَنْتَ وَقَعْتَ 7 (Ente vakağte)   Sen düştün (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ وَقَعْتُنَّ 12 (Entunne vakağtunne)   Siz düştünüz (bayan)   أَنْتُمَا وَقَعْتُمَا 11 (Entumâ vakağtumâ)   Siz ikiniz düştünüz...

ARAPÇA SEVDİ أحَبَّ (Ehabbe) fiilinin muzari (şimdiki ve geniş zaman) çekimi:

  هُمْ يُحِبُّونَ  3 (Hum yuhibbûne)   Onlar seviyorlar (erkek)   هُمَا يُحِبَّانِ   2 (Humâ yuhibbâni)   O ikisi seviyor (erkek)   هُوَ يُحِبُّ 1 (Huve yuhibbu)   O seviyor (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ يُحْبِبْنَ  6 (Hunne yuhbibne)   Onlar seviyorlar (bayan)   هُمَا تُحِبَّانِ  5 (Humâ tuhibbâni)   O ikisi seviyor (bayan)   هِيَ تُحِبُّ  4 (Hiye tuhibbu)   O seviyor (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ تُحِبُّونَ  9 (Entum tuhibbûne)   Siz seviyorsunuz (erkek)   أَنْتُمَا تُحِبَّانِ   8 (Entumâ  tuhibbâni)   İkiniz seviyorsunuz (erkek)   أَنْتَ تُحِبُّ  7 (Ente tuhibbu)   Sen seviyorsun (erkek)       Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ تُحْبِبْنَ  12 (Entunne tuhbibne)   Siz seviyorsunuz (bayan)   أَنْتُمَا تُحِبَّانِ  11 (Entumâ tuhibbâni)   İkiniz seviyorsunuz (bayan)   أَنْتِ تُحِبِّـينَ  10 (Enti tuhibbîne)   Sen seviyorsun (bayan)       Muhataba  (bayan)   نَحْنُ نُحِبُّ  15 (Nahnu nuhibbu)   Biz seviyoruz   نَحْنُ نُحِبُّ  14 (Nahnu nuhibbu)   Biz ikimiz seviyoruz   أَنَا اُحِبُّ  13 (Ene uhibbu)   Ben seviyorum       Nefsi mütekellim (cinsiyet farkı yok)  

ARAPÇA YEDİ أكل ekele fiilinin muzari (şimdiki ve geniş zaman) çekimi

  هُمْ يَأْكُلُونَ 3 (Hum ye’kulûne)   Onlar yiyorlar (erkek)   هُمَا يَأْكُلَانِ 2 (Humâ ye’kulâni)   O ikisi yiyor (erkek)   هُوَ يَأْكُلُ 1 (Huve ye’kulu)    O yiyor (erkek)     Gâib  (erkek)   هُنَّ يَأْكُلْنَ 6 (Hunne ye’kulne)   Onlar yiyorlar (bayan)   هُمَا تَأْكُلَانِ 5 (Humâ te’kulâni)   O ikisi yiyor (bayan)   هِيَ تَأْكُلُ 4 (Hiye te’kulu)   O yiyor (bayan)     Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ تَأْكُلُونَ 9 (Entum te’kulûne)   Siz yiyorsunuz (erkek)   أَنْتُمَا تَأْكُلَانِ 8 (Entumâ te’kulâni)    Siz ikiniz yiyorsunuz (erkek)   أَنْتَ تَأْكُلُ 7 (Ente te’kulu)   Sen yiyorsun (erkek)       Muhatab  (erkek)   أَنْتُنَّ تَأْكُلْنَ 12 (Entunne te’kulne)   Siz yiyorsunuz (bayan)   أَنْتُمَا تَأْكُلَانِ 11 (Entumâ te’kulâni)   Siz ikiniz yiyorsunuz (bayan)   أَنْتِ تَأْكُلِينَ 10 (Enti te’kulîne)   Sen yiyorsun (bayan)     Muhataba  (bayan)   نَحْنُ نَأْكُلُ 15 (Nahnu ne’kulu)   Biz yiyoruz   نَحْنُ نَأْكُلُ 14 (Nahnu ne’kulu)   Biz ikimiz...

ARAPÇA  İÇTİ شرب şeribe fiilinin muzari (şimdiki ve geniş zaman) çekimi

    هُمْ يَشْرَبُونَ 3 (Hum yeşrabûne)   Onlar içiyorlar (erkek)   هُمَا يَشْرَبَانِ 2 (Humâ yeşrabâni)   O ikisi içiyor (erkek)   هُوَ يَشْرَبُ 1 (Huve yeşrabu)   O içiyor (erkek)       Gâib (erkek)   هُنَّ يَشْرَبْنَ 6 (Hunne yeşrabne)   Onlar içiyorlar (bayan)   هُمَا تَشْرَبَانِ 5 (Humâ teşrabâni)   O ikisi içiyor (bayan)   هِيَ تَشْرَبُ 4 (Hiye teşrabu)   O içiyor (bayan)       Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ تَشْرَبُونَ 9 (Entum teşrabûne)   Siz içiyorsunuz (erkek)   أَنْتُمَا تَشْرَبَانِ 8 (Entumâ teşrabâni)   Siz ikiniz içiyorsunuz (erkek)   أَنْتَ تَشْرَبُ 7 (Ente teşrabu)   Sen içiyorsun (erkek)       Muhatab  (erkek)   أَنْتُنَّ تَشْرَبْنَ 12 (Entunne teşrabne)   Siz içiyorsunuz (bayan)   أَنْتُمَا تَشْرَبَانِ 11 (Entumâ teşrabâni)   Siz ikiniz içiyorsunuz (bayan)   أَنْتِ تَشْرَبِينَ 10 (Enti teşrabîne)   Sen içiyorsun (bayan)     Muhataba (bayan)   نَحْنُ نَشْرَبُ 15 (Nahnu neşrabu)   Biz içiyoruz   نَحْنُ نَشْرَبُ 14 (Nahnu neşrabu)   Biz ikimiz...

ARAPÇA GİTTİ ذهب zehebe fiilinin muzari (şimdiki ve geniş zaman) çekimi

    هُمْ يَذْهَبُونَ   3 (Hum yezhebûne )   Onlar gidiyorlar (erkek)   هُمَا يَذْهَبَانِ  2 (Humâ yezhebâni )   İkisi gidiyor (erkek)   هُوَ يَذْهَبُ  1 (Huve yezhebu )   O gidiyor  (erkek)     Gâib  (erkek)   هُنَّ يَذْهَبْنَ  6 (Hunne yezhebne)   Onlar gidiyorlar (bayan)   هُمَا تَذْهَبَانِ  5 (Humâ tezhebâni )   İkisi gidiyor (bayan)   هِيَ تَذْهَبُ  4 (Hiye tezhebu )   O gidiyor (bayan)     Gâibe  (bayan)   أَنْتُمْ تَذْهَبُونَ   9 (Entum tezhebûne )   Siz gidiyorsunuz (erkek)   أَنْتُمَا تَذْهَبَانِ  8 (Entumâ tezhebâni )   İkiniz gidiyorsunuz (erkek)   أَنْتَ تَذْهَبُ  7 (Ente  tezhebu)   Sen gidiyorsun (erkek)     Muhatab (erkek)   أَنْتُنَّ تَذْهَبْـنَ  12 (Entunne tezhebne)    Siz gidiyorsunuz (bayan)   أَنْتُمَا تَذْهَبَانِ  11 (Entumâ tezhebâni )   İkiniz gidiyorsunuz (bayan)   أَنْتِ تَذْهَبِينَ  10 (Enti tezhebîne )    Sen gidiyorsun (bayan)     Muhataba...

 ARAPÇA GİRDİ دخل dahale fiilinin muzari (şimdiki ve geniş zaman) çekimi

    هُمْ يَدْخُلُونَ 3 (Hum yedhulûne )    Onlar giriyorlar (erkek)   هُمَا يَدْخُلانِ 2 (Humâ yedhulâni )   O ikisi giriyor (erkek)   هُوَ يَدْخُلُ 1 (Huve yedhulu )   O giriyor (erkek)   هُنَّ يَدْخُلْنَ 6 (Hunne yedhulne)   Onlar giriyorlar (bayan)   هُمَا تَـدْخُلَانِ 5 (Humâ tedhulâni )   O ikisi giriyor (bayan)   هِيَ تَـدْخُلُ 4 (Hiye tedhulu )   O giriyor (bayan)   أَنْتُمْ تَـدْخُلُونَ 9 (Entum tedhulûne )   Siz giriyorsunuz (erkek)   أَنْتُمَا تَـدْخُلَانِ 8 (Entumâ tedhulâni )   Siz ikiniz giriyorsunuz (erkek)   أَنْتَ تَـدْخُلُ 7 (Ente tedhulu )   Sen giriyorsun (erkek)   أَنْتُنَّ تَـدْخُلْنَ 12 (Entunne tedhulne)   Siz giriyorsunuz (bayan)   أَنْتُمَا تَـدْخُلَانِ 11 (Entumâ tedhulâni )   Siz ikiniz giriyorsunuz (bayan)   أَنْتِ تَـدْخُلِينَ 10 (Enti...

ARAPÇA ÇIKTI خرج harace fiilinin muzari (şimdiki ve geniş zaman) çekimi:     هُمْ يَخْرُجُونَ 3 (Hum yahrucûne )   Onlar çıkıyorlar (erkek)   هُمَا يَخْرُجَانِ 2 (Humâ yahrucâni )   O ikisi çıkıyor (erkek)   هُوَ يَخْرُجُ 1 (Huve yahrucu )   O çıkıyor (erkek)   هُنَّ يَخْرُجْنَ 6 (Hunne yahrucne)   Onlar çıkıyorlar (bayan)   هُمَا تَخْرُجَانِ  5 (Humâ tahrucâni )   O ikisi çıkıyor (bayan)   هِيَ تَخْرُجُ  4 (Hiye tahrucu )   O çıkıyor (bayan)   أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ  9 (Entum tahrucûne )   Siz çıkıyorsunuz (erkek)   أَنْتُمَا تَخْرُجَانِ  8 (Entumâ tahrucâni)   Siz ikiniz çıkıyorsunuz (erkek)   أَنْتَ تَخْرُجُ  7 (Ente tahrucu )   Sen çıkıyorsun (erkek)   أَنْتُنَّ تَخْرُجْنَ  12 (Entunne tahrucne)   Siz...

ARAPÇA BAKTI نظر nazara fiilinin muzari (şimdiki ve geniş zaman) çekimi

    هُمْ يَـنْظُرُونَ 3 (Hum yenzurûne )   Onlar bakıyorlar (erkek)   هُمَا يَـنْظُرَانِ 2 (Humâ yenzurâni )   O ikisi bakıyor  (erkek)   هُوَ يَـنْظُرُ1 (Huve yenzuru)   O bakıyor  (erkek)     Gâib (erkek)   هُنَّ يَـنْظُرْنَ 6 (Hunne yenzurne )   Onlar bakıyorlar (bayan)   هُمَا تَـنْظُرَانِ  5 (Humâ tenzurâni )   O ikisi bakıyor  (bayan)   هِيَ تَـنْظُرُ 4 (Hiye tenzuru )   O bakıyor (bayan)     Gâibe (bayan)   أَنْتُمْ تَـنْظُرُونَ 9 (Entum tenzurûne )   Siz bakıyorsunuz (erkek)   أَنْتُمَا تَـنْظُرَانِ 8 (Entumâ  tenzurâni )   Siz ikiniz bakıyorsunuz (erkek)   أَنْتَ تَـنْظُرُ 7 (Ente tenzuru )   Sen bakıyorsun (erkek)       Muhatab  (erkek)   أَنْتُنَّ تَـنْظُرْنَ 12 (Entunne tenzurne)   Siz bakıyorsunuz (bayan)   أَنْتُمَا تَـنْظُرَانِ 11 (Entumâ tenzurâni )   Siz ikiniz bakıyorsunuz (bayan)   أَنْتِ تَـنْظُرِينَ 10 (Enti...