Hadis Usulü

Mevzu Hadisle İlgili Eserler Hadis Usulü Online Oku


Mevzu Hadisle İlgili Eserler:

 

Mevzu (uydurma) hadisler üzerine yazılan pek çok
eser vardır. Bunların en meşhurlarından bir kaçı şunlardır:


1-

İbnu’l-Cevzi: Kitabü’l-Mevzuat mine’l-Ehadisi’l-Merfuat


2-

Mecdüd-Din el-Firuz-Âbadi: Hatimetü Sifri’s-Saade


3-

Celalüd-Din es-Suyuti: el-Lealai-Masnua fi’l-Ehadisi’l-Mevzua


4-

İbnu Arrak el-Hicazi: Tenzihü’ş Şeriati’l-Merfüani’l-Ahbari’ş Şeriati’l-Mevzua


5-

Ali b. Sultan el-Kari: el-Mevzuat


6-

Muhammed b. Ali eş-Şevkani: el-Fevaidü’l-Mecmua fi’l-Ehadisi’l Mevzua


7-

Ebü’l-Hasenat Abdu’l-Hayy el-Leknevi: el-Asaru’l-Merfua fi’l/Abbari’l-Mevzua


8-
M.
Yaşar Kandemir: Mevzû Hadisler, Menşei. Tanıma Yoları Tenkidi.[1]

  
[1]

Sabahattin Yıldız, İsmail Kaya, Şamil İslam Ansiklopedisi: 4/180-181.

İlgili Makaleler