Hadis Usulü

1) İslam’ı Doğru Anlamaya Engel Olmak: Hadis Usulü Online Oku


1) İslam’ı Doğru Anlamaya Engel Olmak:

 

Hz. Peygamber, bir taraftan Kur’an’ı tebliğ
ederken bir taraftan da onu gerektiği ölçüde ve gerektiği şekilde açıklamıştır.
Yaşayışı ile bu ümmete örnek olmuştur. Rasulullah’ın gerek sözlerini gerekse
fiillerini öğrenmek İslam’ı tanımak demektir. Bu konuda yapılacak uydurmalar
İslam’ı ve mübelliği Hz. Peygamber’i anlamaya mani ve yanılgılara sebep
olacaktır. Özellikle sünnetin tamamına karşı kuşku doğuracaktır.

[1]

Hz. Peygamber’in Kur’an-ı Kerim’i tebliğ edip
hükümlerini uyguladığını biliyoruz. Yine biliyoruz ki o, yaşayış ve
davranışlarıyla müslümanlara örnek olmuştur.Nitekim Allah, Kur’an-ı Kerim’de
onun “en güzel örnek” olduğunu belirtmiştir. Ayrıca “Allah Rasulü’nün size
verdiklerini alın; men ettiklerinden sakının”
(Haşr: 59/7) buyurmuştur. Bu
durumda Hz. Peygamber’in sözleri ve davranışları İslam Dini’nin özünü teşkil
eder. Bir başka deyişle, gerçekten ona ait hadisler, İslamiyet’in esasını
oluşturur. O halde uydurma hadislerdinin özünü ortaya koymadıkları gibi onun
yanlış anlaşılmasına sebep olurlar.

[2]
   
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 160-161.[2]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 53.

İlgili Makaleler