Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü 3) Öğrendiğiyle Amel Etmek: Hadis Usulü Online Oku

3) Öğrendiğiyle Amel Etmek: Hadis Usulü Online Oku

42761


3) Öğrendiğiyle Amel Etmek
:

 

Kur’an-ı Kerim, bildiğiyle amel etmeyenleri
“kitap taşıyan eşeklere” benzetmiştir.

İmam Şafii’nin hocası Veki’ b. El-Cerrah da
“hadisi öğrenmek stiyorsan, onunla amel et!” demiştir.

Abdullah b. Mesud, ileri gelen sahabilerin on
ayet ezberleyince, amel etmesini ve manalarını öğrenmedikçe, başka ayetlere
geçmediklerini haber vermektedir.[1]
Bir başka alim de “zekat oranı kırkta birdir. İki yüz hadis öğrenen bu
öğrendiklerinin zekatını vermiş olmak için beş tanesiyle amel etmelidir.” der.

[2]

Hadîslerde vârid olan fazîletli amelleri imkân
nisbetinde işlemelidir. Hatta Bişr İbnu’l Hâris el-Hâfi: “Ey hadîs ashâbı,
hadîsin zekâtını ödeyin, hiç olsun her ikiyüz hadîsten beşiyle mutlaka amel
edin” demiştir. Vekî de: “Hadîsi hıfzetmek istersen, onunla amel et” der.

[3] 
[1]

Bk. Taberi, Camiu’l-Beyan: 1/80.[2]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 49-50.[3]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/514.

Önceki İçerik1) İyi Niyet (İhlas): Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerik4) Hocaya Saygı Göstermek: Hadis Usulü Online Oku