Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü 4- RİVAYET MAHSULLERİ: Hadis Usulü Online Oku

4- RİVAYET MAHSULLERİ: Hadis Usulü Online Oku

43065

4- RİVAYET
MAHSULLERİ:

 

Adab, keyfiyet ve vasfını özetlemeye
çalıştığımız rivayet, netice itibariyle Hadis Kitapları dediğimiz hadis
metinleri literatürünün meydana gelmesine sebep olmuştur. Hadisçilerin değişik
usul ve farklı muhtevalara sahip olarak oluşturdukları hadis metinleri
kitaplarını biz Rivayet Mahsulleri adı altında tanıtacağız.

Tanıtmada hem tarihi sırayı hem de tasnif
sistemlerini dikkate alacağız. Bu iki noktadan hareket edildiği takdirde
“Rivayet Mahsulleri”ni önce iki ayrı grubta düşünmemiz uygun olacaktır.

[1] 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 69.

Önceki İçerikA) Lafzan (Kelimesi Kelimesine Aynen) Rivayet: Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerikB) Tasnif Devri Rivayet Mahsulleri: Hadis Usulü Online Oku