İsmi Nasb ve Haberi Ref edenler

Lealle لَعَلَّ Arapça İsmi Nasb ve Haberi Ref Edenler Gramer Dersleri

  • Âvamil,105 ( لَعَلَّ اللهَ تَعَالَى غَافِرُ ذَنْبِى ) “Umulur ki Ellah’u Teala günahımı affeder.”
  • 1) Hurufu müşebbehe bil-fiil olan ( لَعَلَّ ) lafzında, ( تَرَجَّيْتُ )  mânası saklıdır.
  • Fâili, ( اللهَ ) lafzına raci olan, tahtında müstetir ( هُوَ ) zamiridir. Lafzen mensub olan
  • ( اللهَ ) ism-i fâili, “lealle” lafzının ismi ve lafzen merfu olan ( غَافِرُ ) ism-i fâili ise, “lealle” lafzının haberidir.
  • 2) Bu harf teracci içindir ve meydana gelmesi mümkün olmayan işler için kullanılmaz. Teracci’nin lügat mânalarını, cümlede saklar (TERACCİ: umulan veya korkulan şeyin vukuunu beklemek, vukuu kolay ve mümkün olanları bildirmek)