İnne إِنَّ Arapça İsmi Nasb ve Haberi Ref Edenler Gramer Dersleri

  ( إِنَّ ) ve kardeşlerinin İSMİ ve HABERİ hakkında derlenen bilgiler : ( إِنَّ اللهَ تَعَالَى عَالِمُ كُلِّ شَيْئٍ ) "Muhakkak ki Ellah'u Teala her şeyi bilicidir." Terkibindeki bilgiler : (1) Lafzen mensub olan ( اللهَ ) Lafzı Celâl'ine, "inne'nin ismi" denir. Lafzen merfu olan ( عَالِمُ ) ism-i fâili ise, "inne'nin haberi"denir. (2) Hurufu müşebbehe bil-fiil olan ( إِنَّ ) lafzında,...

Enne أَنَّ Arapça İsmi Nasb ve Haberi Ref Edenler Gramer Dersleri

Âvamil,99 ( إِعْتَقَدْتُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ ) "İtikad ettim. Muhakkak ki Ellah'u Teala herşey üzerine gücü yetendir." 1) Hurufu müşebbehe bil-fiil olan ( أَنَّ ) lafzında, (حَقَّقْتُ   yerine getirmek, yapmak, (..yi) gerçekleştirmek veya incelemek veya araştırmak), mânaları saklıdır. Fâili, ( اللهَ ) Lafzı Celâl'ine raci olan, tahtında müstetir ( هُوَ ) zamiridir. Lafzen mensub olan ( اللهَ...

Keenne كَأَنَّ Arapça İsmi Nasb ve Haberi Ref Edenler Gramer Dersleri

  Semâi âmil olan ( لَكِنَّ ), tevehhüm'ü def etmek içindir ve tevehhüm'ün lügat mânalarını, cümlede saklar. İstidrâk ve NASB harfidir. Yani, İsmi NASB mahallindedir. Haberi ise, REF mahallindedir. Fiillerin ve sıfatların önünde ( لَكِنْ) şeklinde cezimli olarak gelir. Hurufu müşebbehe bil-fiil olan ( لَكِنَّ ) lafzında, ( إِسْتَدْرَكْتُ )  mânası saklıdır. Tevehhüm: Evhamlanmak, az tehlike ihtimali de olsa...

Lakinne لَكِنَّ İsmi Nasb ve Haberi Ref Edenler Gramer Dersleri

  Semâi âmil olan ( لَكِنَّ ), tevehhüm'ü def etmek içindir ve tevehhüm'ün lügat mânalarını, cümlede saklar. İstidrâk ve NASB harfidir. Yani, İsmi NASB mahallindedir. Haberi ise, REF mahallindedir. Fiillerin ve sıfatların önünde ( لَكِنْ) şeklinde cezimli olarak gelir. Hurufu müşebbehe bil-fiil olan ( لَكِنَّ ) lafzında, ( إِسْتَدْرَكْتُ )  mânası saklıdır. Tevehhüm: Evhamlanmak, az tehlike ihtimali de olsa...

Leyte لَيْتَ İsmi Nasb ve Haberi Ref Edenler Arapça Gramer Dersleri

  Âvamil,103 ( لَيْتَ الْعِلْمَ مَرْزُوقٌ لِكُلِّ أَحَدٍ ) "Keşke ilim her bir fert için rızıklanmış olsaydı." 1) Hurufu müşebbehe bil-fiil olan ( لَيْتَ ) lafzında, ( تَمَنَّيْتُ )  mânası saklıdır. Nâibi fâili, ( الْعِلْمَ ) lafzına raci olan, tahtında müstetir ( هُوَ ) zamiridir. Lafzen mensub olan ( الْعِلْمَ ) ismi, "leyte" lafzının ismi ve lafzen...

Lealle لَعَلَّ Arapça İsmi Nasb ve Haberi Ref Edenler Gramer Dersleri

Âvamil,105 ( لَعَلَّ اللهَ تَعَالَى غَافِرُ ذَنْبِى ) "Umulur ki Ellah'u Teala günahımı affeder." 1) Hurufu müşebbehe bil-fiil olan ( لَعَلَّ ) lafzında, ( تَرَجَّيْتُ )  mânası saklıdır. Fâili, ( اللهَ ) lafzına raci olan, tahtında müstetir ( هُوَ ) zamiridir. Lafzen mensub olan ( اللهَ ) ism-i fâili, "lealle" lafzının ismi ve lafzen merfu olan ( غَافِرُ ) ism-i fâili...

İlla إِلَاّ İsmi Nasb ve Haberi Ref Edenler Arapça Gramer Dersleri

  İstisna: istisna edatından sonra gelen müstesnanın, bu edattan önce gelen müstesna minhunun tâbi olduğu hükmün dışında bırakılmasıdır. Bu nedenle ( إِلاَّ ) lafzında, (حَقَّقْتُ yerine getirmek, yapmak, ..yi gerçekleştirmek veya incelemek veya araştırmak) kelimesinin zıttı olan mânalar saklıdır. ( إِلاَّ ) nin bu görevi yapabilmesi için: (a) isminin ve haberinin nekre olması, (b) haberinin isimden önce gelmemesi,...

La لاَ İsmi Nasb ve Haberi Ref Edenler Arapça Gramer Dersleri

  1) ( لاَ ) irab bakımından ( إِنَّ ) gibi görev yapar. Yani ismini NASB eder ve haberi REF eder. Ancak; cinsi nefy eden değil de, cinsin hükmünü nefyeden bir harftir. ( لاَ )'nın haberinin hükmü, mübtedanın haberinin hükmü gibidir. 2) ( لاَ ) amelinin şartı; (a) isminin nekre olması (b) isminin muzaf veya muzafa benzeyen olması, (c) isim...