Hadis Usulü

Kanun (Hüküm) Anlamı Olarak Sünnet: Hadis Usulü Online Oku


Kanun (Hüküm) Anlamı Olarak Sünnet:

 

Aynı tavrı gösteren kişi ve topluluklara aynı
‘sünnet’, yani aynı geçerli hüküm yine uygulanır. Kur’an’da ayrıca sekiz yerde
‘sünnetullah-Allah’ın sünneti’ ‘sünnetüna-bizim sünnetimiz’ şeklinde geçmektedir.

Sünnet kelimesinin sözlük anlamına baktığımız
zaman onun Kur’an ve hadislerde sosyolojik bir içeriğinin olduğunu, sosyal
olayları Tevhid açısından değerlendirmekte kullanıldığını görürüz. İnsan
topluluklarının yaşama biçimleri, hayat anlayışları kültür ve medeniyetleri
‘sünnet’ kelimesiyle ifade edilmektedir. Kâinatın sahibi, hem genel anlamda
bütün evrene, hem de canlı cansız bütün varlıklara ‘bir yol’ çizmiştir. Bütün
varlıklar Allah’ın takdirinin doğrultusunda işlevlerini yerine getirirler.
İnsan, ve onun içinde yaşadığı toplum da bu durumun dışında değildir. İnsanın da
yolu çizilmiştir. Ancak insan ‘irade’ sahibi olduğu için bu yolda dilediği gibi
ilerler ve hareketlerinden sorumlu olur. Allah (cc) elçileriyle yolun doğrusunu
ve yanlışını gösterir. Nasıl hareket ederlerse, nelerle karşılaşacaklarını
kendilerine haber verir. Onlar durumlarını değiştirmezlerse Allah da onların iyi
ve kötü durumlarını değiştirmez.[1]

İşte insanların ve toplulukların amellerine
karşılık görecekleri şey, onlar hakkında konulan ‘sünnettir’. Onlar kendi
sünnetlerini değiştirirler ve Tevhidí bir yolu seçerlerse, batılın peşine gidip
azanlara gönderilen ‘sünnetten-ceza hükmünden’ uzak kalırlar.[2] 
[1]

Ra’d: 13/11.[2]

Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 369-370.

İlgili Makaleler