Hadis Usulü

Peygamberin Tavrı Olarak Sünnet Hadis Usulü Online Oku


Peygamberin Tavrı Olarak Sünnet:

 

İnsanlar ilahí vahyi tebliğ eden bütün
peygamberler gibi son peygamber Hz. Muhammed (sav) de bir uyarıcı ve
korkutucudur. O, kendisine gelen vahyi açıklar, sözüyle ve hayatıyla insanlara
yol gösterir. Peygamberin insanlara gösterdiği bu tavır, O’nun sünnetidir. O’nun
sünneti, vahyin tefsiridir ve uygulamasıdır. Vahye inanan mü’minler, Peygamberin
‘sünnetine’ uyarlar. Çünkü Peygambere uymak aynı zamanda Allah’a itaat etmektir.[1] 
[1]

Nisa: 4/80. Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 370.

İlgili Makaleler