Hadis Usulü

Maklub Hadisin Hükmü Hadis Usulü Online Oku


Maklub Hadisin Hükmü:

 

Maklub hadislerin aslını tesbit ve asılla
hareket edilmesi gerekir.

[1] 
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 23.

İlgili Makaleler