Hadis Usulü

1- Sahih-i Buhârî: Hadis Usulü Online Oku


1- Sahih-i Buhârî:

 

Bu kitaba müellifi “el-Camiu’s-Sahih” adını
vermiştir. Bunu, altıyüzbin hadis arasından derlediği hadislerden meydana
getirmiştir. Bu eseri tehzib ve güzelleştirmekte, hadislerin sıhhatini
araştırmakta çokça emek harcamıştır. Öyle ki gusledip, iki rekat namaz kılıp
hadisi kitabına koyup koymamak noktasında istihare yapmadıkça hiçbir hadisi
kitabına almamıştır. Kitabına senedini kaydederek, Rasûlullah Sallallahu
aleyhi vesellem
‘den senedi sahih olmadık bir hadis koymamıştır. Bu şekildeki
sahih hadislerin senedlerinin muttasıl, ravilerinde adalet ve zapt sıfatlarının
bulunmasına dikkat etmiştir.

Bu eserinin telifini onaltı yılda
tamamlayabilmiş, daha sonra onu İmam Ahmed’e, Yahya b. Maîn’e, Ali İbni’l-Medînî’ye
ve başkalarına takdim etmiş, onlar da eseri güzel bulduklarını belirterek
eserinin sıhhati noktasında şahitlikte bulunmuşlardır.

Her dönemde ilim adamları onu kabul ile
karşılamışlardır. Hafız Zehebî: Buhârî yüce Allah’ın kitabından sonra İslam
kitaplarının en yücesi ve en değerlisidir, der.

Tekrarlarıyla birlikte 7397 hadis vardır.
Mükerrer hadislerinin sayısı ise 2602’dir. Hafız İbn Hacer -Allah’ın rahmeti
üzerine olsun- bunu böylece tesbit etmiştir.

İlgili Makaleler