Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

TENVİN FETHA’NIN TENVİNİ ZAMME’NİN TENVİNİ KESRA’NIN TENVİNİ

TENVİN  ًٌٍ  ً

Tenvin; Harfin üzerine konulan 3 harekenin (fetha,Zamme,Ötre), çift konularak okunmasıdır. Tenvinler fiillerin ve isimlerin sonunda bulunur. Eğer isimde Elif-Lam harfleri (Harf ut-tarif) var ise, Tenvin okunmaz, sadece tek  hareke okunur. هذا قلمٌ (bu kalemdir), القلمُ (marife bir kalem).

 

Örneğin; Selam verirken, سلامٌ عليكم diyoruz, selam kelimesinde marifelik alameti olarak Un tenvini yer almaktadır, eğer selam kelimesine elif-lam (ال) eklersek, selamun olarak değil, selamu olarak okuruz. Es-selamu Aleyküm السلامُ عليكم veya Selamun Aleyküm سلامٌ عليكم

FETHA’NIN TENVİNİ  ً dır. Kalınlarda An, İncelerde En sesi verir. Fethanın tenvini elif harfi ile okunur.

ا

بًا

تًا

ثًا

جًا

حًا

خًا

دًا

ذًا

رًا

زًا

سًا

شًا

صًا

ضًا

طًا

ظًا

عًا

غًا

فًا

قًا

كًا

لًا

مًا

نًا

وًا

هًا

يًا

Ban

Tan

Šan

Can

Han

Han

Dan

Žan

Ran

Zan

San

Şan

San

Dan

Tan

Zan

An

Ğan

Fan

Qan

Kan

Lan

Man

Nan

Van

Han

Yan

Elif harfini tenvinleyip 1 elif daha ekleyemeyiz. Zaten An sesini elif vermektedir

 

ZAMME’NİN TENVİNİ  ٌ dur. Kalın harflerde Un sesi, İnce harflerde Ün sesi verir. Örnekleri inceleyelim.

اٌ

بٌ

تٌ

ثٌ

جٌ

حٌ

خٌ

دٌ

ذٌ

رٌ

زٌ

سٌ

شٌ

صٌ

ضٌ

طٌ

ظٌ

عٌ

غٌ

فٌ

قٌ

كٌ

لٌ

مٌ

نٌ

وٌ

هٌ

يٌ

Un

Bün Tün

Šün

Cün

Hun

Hun

Dün

Žün

Run

Zun

Sun

Şun

Sun

Dun

Tun

Zun

Un

Ğun

Fün

Qun

Kün

Lün

Mün

Nün

Vün

Hün

Yün

Bütün tenvinler haberi ifade eder. Bu ağaç güzeldir dediğimizde, -dir eki’nin Arapçadaki karşılığı tenvindir

 

KESRA’NIN TENVİNİ ٍ  dir. Kalın harflerde In sesi, İnce harflerde İn sesi verir. Örnekleri inceleyelim.

اٍ

بٍ

تٍ

ثٍ

جٍ

حٍ

خٍ

دٍ

ذٍ

رٍ

زٍ

سٍ

شٍ

صٍ

ضٍ

طٍ

ظٍ

عٍ

غٍ

فٍ

قٍ

كٍ

لٍ

مٍ

نٍ

وٍ

هٍ

يٍ

İn

Bin Tin

Šin

Cin

Hın

Hın

Din

Žin

Rın

Zin

Sin

Şin

Sın

Dın

Tın

Zın

In

Ğın

Fin

Qın

Kin

Lin

Min

Nin

Vin

Hin

yin

 

Not: Fethanın tenvini, Yuvarlak te ة üzerinde ise, Elif olmadan bile “en” sesi verir. Yuvarlak te varsa elife gerek yoktur, yazılmaz. Örnek; لَيْلَةً – مَدْرَسَةٌ – سَيَّارَةٍ

İlgili Makaleler