Arapça GramerArapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Arapçada Sıra Sayıları

SAYILAR

Sayılar

 

Müennes

Müzekker

1

(وَاحِدَة)

وَاحِد

1

(اِحْدَى)

اَحَد

2

(اِثْنَانِ)

اِثْنَانِ

3

(ثَلاَثَة)

ثَلاَث

4

(اَرْبِعَة)

اَرْبَع

5

(خَمْسَة)

خَمْس

6

(سِتَّة)

سِتّ

7

(سَبْعَة)

سَبْع

8

(ثَمَانِيَة)

ثَمَانٍ

9

(تِسْعَة)

تِسْع

10

(عَشْرَة)

عَشْر

20

 

عِشْرُونَ

30

 

ثَلاَثُونَ

40

 

اَرْبَعُونَ

50

 

خَمْسُونَ

60

 

سِتُّونَ

70

 

سَبْعُونَ

80

 

ثَمَانُونَ

90

 

تِسْعُونَ

100

 

مِئَة

200

 

مِئَتَانِ

500

 

خَمْسُمِئَة

1000

 

اَلْف

2000

 

اَلْفَانِ

3000

 

ثَلاَثَة آلاَفٍ

5000

 

خَمْسَة آلاَفٍ

1.     “1” Sayısı hariç diğer sayılar sayılandan önce gelir.

Örneğin:

 • رَجُلٌ وَحِدٌbir adam
 • ثَلاَثَة رِجَالٍ

2.     İki şey için tensiye (ikil) yapısı kullanılır.

Örneğin:

 • رَجُلاَنِ iki adam
 • طِفْلَتَانِ iki kız çocuğu

3.     3-10 arası, sayı sayılanın zıt cinsinden olur. Sayılanın sonu iki kesra ile harekeli olur.

Örneğin:

 • ثَلاَثَة رِجَالٍüç adam
 • ثَلاَثُ نِسْوَةٍ üç kadın

4.     11-19 arası sayılar (12 hariç) fetha üzerine mebnidir ve sayılanın son harekesi iki üstün olur. Sayılan ile on sayısı aynı cins, sayının geriye kalan kısmı zıt cinsten ve tekildir.

Örneğin:

 • اَحَدَ عَشَرَ طِفْلاًonbir erkek çocuk
 • اِحْدَى عَشْرَة طِفْلَةً onbir kız çocuk
 • ثَلاَثَةَ عَشَرَ طِفْلاًonüç erkek çocuk
 • ثَلاَثَ عَشْرَةَ طِفْلَةً onüç kız çocuk
 • Oniki sayısı murabdır.جَاءَ اِثْنَا عَشَرَ طِفْلاًoniki çocuk geldi.رَأَيْتُ اِثْنَيْ عَشَرَ طِفْلاًoniki çocuğu gördüm.

5.     10’un tam katları müzekker ve müennes için aynıdır ve irabları cemi müzekker irabı gibidir.

6.     20’den büyük aradaki sayılar birbirine   ile bağlanan iki bölümden oluşur ve bu sayı mu’rabdır.

Örneğin:

 • وَاحِد وَ عِشْرُونَ 21
 • اِثْنَتَان وَ ثَلاَثُونَ 32

SIRA SAYILARI

Sıra Sayıları

(أُلَى) اَوَّل

Birinci

ثَانِي

İkinici

ثَالِثُ

Üçüncü

رَابِع

Dördüncü

خَامِس

Beşinci

سَادِس

Altıncı

سَابِع

Yedinci

ثَامِن

Sekizinci

تَاسع

Dokuzuncu

عَاشِر

Onuncu

حَادِيَ عَشَرَ

Onbirinci

ثَانِيَ عَشَرَ

Onikinci

عِشْرُونَ

Yirminci

 • Sıra sayılarının müennesleri –“اَوَّل” hariç- sonlarınaة eklenerek oluşturulur. اَوَّل ‘in müennesi iseاُولَى ‘dır

KESİRLİ SAYILAR

 • نِصْفُ yarım
 • 1/3-1/10 arası sayılar فُعُل kalıbında yapılır.
 • ثُلُث üçte bir
 • رُبُع çeyrek, dörtte bir

ÜLEŞTİRME SAYILARI:

 1. Asıl sayıların tekrarlanmasıyla elde edilir.

Örneğin:

 • وَاحِدًا وَاحِدًا birer birer
 • اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ ikişer ikişer
 • عَشْرَةً عَشْرَةً onar onar
 1. Hem müzekker hem de müennes içinمَفْعَلَ ve فُعَالَ kalıbında da elde edilebilir.

Örneğin:

 • اُحَادَ birer birer
 • مَخَمَسَ beşer beşer
 • Üleştirme sayıları daima feta ile harekelidirler.

İlgili Makaleler