Ana Sayfa Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist Arapça Gramer Muzaaf Fiiller

Muzaaf Fiiller

44389

 

Fiillerin asıl hallerinden ‘Aynel Fiil’i ve ‘Lamel Fiil’i aynı olup bu iki harfi idğam ettirilerek (kaynaştırılarak) yazılan fiillere Muzaaf Fiiller denir.

 

حَجَجَ  –>  حَجَّ

ظَنَّ / يَظُنُّ  ،  جَرَّ / يَجُرُّ  ،  مَرَّ / يَمُّ  ،  عدَّ / يعُدُّ  ،  سَبَّ / يَسُبُّ  ،  رَدَّ / يَرُدُّ  ،  صَبَّ / يَصُبُّ  ،  سَدَّ / يَسُدُّ

 • Mazi Fiil Çekimi;

حَجُّوا

حَجَجْنَ

حَجَجْتُمْ

حَجَجْتُنَّ

 

حَجَّا

حَجَّتَا

حَجَجْتُما

حَجَجْتُما

حَجَجْنَا

حَجَّ

حَجَّتْ

حَجَجْتَ

حَجَجْتِ

حَجَجْتُ

 • Muzari Fiil Çekimi;

يَحُجُّونَ

يَحْجُجْنَ

تَحُجُّونَ

تَحْجُجْنَ

 

يَحُجَّانِ

تَحُجَّانِ

تَحُجَّانِ

تَحُجَّانِ

نَحُجُّ

يَحُجُّ

تَحُجُّ

تَحُجُّ

تَحُجِّينَ

أَحُجُّ

 • Cezim Hali (Normalde sonu cezim olanlarda, iki sakin yan yana geldiği için fethalı olur.);

يَحُجُّوا

يَحْجُجْنَ

تَحُجُّو

تَحْجُجْنَ

 

يَحُجَّا

تَحُجَّا

تَحُجَّا

تَحُجَّا

نَحُجَّ

يَحُجَّ

تَحُجَّ

تَحُجَّ

تَحُجِّي

أَحُجَّ

(Sonu cezim olanlar fiilin orjinal halinden şu şekilde de cezim yapılabilir; يَحْجُجْ)

 • Emir Fiil Çekimi (Normalde sonu cezim olanlarda, iki sakin yan yana geldiği için fethalı olur.);

حُجُّوا

اُحْجُجْنَ

حُجَّا

حُجَّا

حُجَّ

حُجِّي

(Sonu cezim olanlar fiilin orjinal halinden şu şekilde de emir yapılabilir; اُحْجُجْ)

 

 

شَمِمَ  –>  شَمَّ

شَمَّ / يَشَمُّ  ،  مَسَّ / يَمَسُّ

 • Mazi Fiil Çekimi;

شَمُّوا

شَمِمْنَ

شَمِمْتُمْ

شَمِمْتُنَّ

 

شَمَّا

شَمَّتا

شَمِمْتُما

شَمِمْتُما

شَمِمْنا

شَمَّ

شَمَّتْ

شَمِمْتَ

شَمِمْتِ

شَمِمْتُ

 • Muzari Fiil Çekimi;

يَشَمُّونَ

يَشْمَمْنَ

تَشَمُّونَ

تَشْمَمْنَ

 

يَشَمَّانِ

تَشَمَّانِ

تَشَمَّانِ

تَشَمَّانِ

نَشَمُّ

يَشَمُّ

تَشَمُّ

تَشَمُّ

تَشَمِّينَ

أَشَمُّ

 • Cezim Hali (Normalde sonu cezim olanlarda, iki sakin yan yana geldiği için fethalı olur.);

يَشَمُّوا

يَشْمَمْنَ

تَشَمُّوا

تَشْمَمْنَ

 

يَشَمَّا

تَشَمَّا

تَشَمَّا

تَشَمَّا

نَشَمَّ

يَشَمَّ

تَشَمَّ

تَشَمَّ

تَشَمِّي

أَشَمَّ

(Sonu cezim olanlar fiilin orjinal halinden şu şekilde de cezim yapılabilir; يَشْمَمْ)

 • Emir Fiil Çekimi (Normalde sonu cezim olanlarda, iki sakin yan yana geldiği için fethalı olur.);

شَمُّوا

اِشْمَمْنَ

شَمّا

شَمّا

شَمَّ

شَمِّي

(Sonu cezim olanlar fiilin orjinal halinden şu şekilde de emir yapılabilir; اِشْمَمْ)

 

Fiillerin asıl hallerinden ‘Aynel Fiil’i ve ‘Lamel Fiil’i aynı olup bu iki harfi idğam ettirilerek (kaynaştırılarak) yazılan fiillere Muzaaf Fiiller denir.

 

حَجَجَ  –>  حَجَّ

ظَنَّ / يَظُنُّ  ،  جَرَّ / يَجُرُّ  ،  مَرَّ / يَمُّ  ،  عدَّ / يعُدُّ  ،  سَبَّ / يَسُبُّ  ،  رَدَّ / يَرُدُّ  ،  صَبَّ / يَصُبُّ  ،  سَدَّ / يَسُدُّ

 • Mazi Fiil Çekimi;

حَجُّوا

حَجَجْنَ

حَجَجْتُمْ

حَجَجْتُنَّ

 

حَجَّا

حَجَّتَا

حَجَجْتُما

حَجَجْتُما

حَجَجْنَا

حَجَّ

حَجَّتْ

حَجَجْتَ

حَجَجْتِ

حَجَجْتُ

 • Muzari Fiil Çekimi;

يَحُجُّونَ

يَحْجُجْنَ

تَحُجُّونَ

تَحْجُجْنَ

 

يَحُجَّانِ

تَحُجَّانِ

تَحُجَّانِ

تَحُجَّانِ

نَحُجُّ

يَحُجُّ

تَحُجُّ

تَحُجُّ

تَحُجِّينَ

أَحُجُّ

 • Cezim Hali (Normalde sonu cezim olanlarda, iki sakin yan yana geldiği için fethalı olur.);

يَحُجُّوا

يَحْجُجْنَ

تَحُجُّو

تَحْجُجْنَ

 

يَحُجَّا

تَحُجَّا

تَحُجَّا

تَحُجَّا

نَحُجَّ

يَحُجَّ

تَحُجَّ

تَحُجَّ

تَحُجِّي

أَحُجَّ

(Sonu cezim olanlar fiilin orjinal halinden şu şekilde de cezim yapılabilir; يَحْجُجْ)

 • Emir Fiil Çekimi (Normalde sonu cezim olanlarda, iki sakin yan yana geldiği için fethalı olur.);

حُجُّوا

اُحْجُجْنَ

حُجَّا

حُجَّا

حُجَّ

حُجِّي

(Sonu cezim olanlar fiilin orjinal halinden şu şekilde de emir yapılabilir; اُحْجُجْ)

 

 

شَمِمَ  –>  شَمَّ

شَمَّ / يَشَمُّ  ،  مَسَّ / يَمَسُّ

 • Mazi Fiil Çekimi;

شَمُّوا

شَمِمْنَ

شَمِمْتُمْ

شَمِمْتُنَّ

 

شَمَّا

شَمَّتا

شَمِمْتُما

شَمِمْتُما

شَمِمْنا

شَمَّ

شَمَّتْ

شَمِمْتَ

شَمِمْتِ

شَمِمْتُ

 • Muzari Fiil Çekimi;

يَشَمُّونَ

يَشْمَمْنَ

تَشَمُّونَ

تَشْمَمْنَ

 

يَشَمَّانِ

تَشَمَّانِ

تَشَمَّانِ

تَشَمَّانِ

نَشَمُّ

يَشَمُّ

تَشَمُّ

تَشَمُّ

تَشَمِّينَ

أَشَمُّ

 • Cezim Hali (Normalde sonu cezim olanlarda, iki sakin yan yana geldiği için fethalı olur.);

يَشَمُّوا

يَشْمَمْنَ

تَشَمُّوا

تَشْمَمْنَ

 

يَشَمَّا

تَشَمَّا

تَشَمَّا

تَشَمَّا

نَشَمَّ

يَشَمَّ

تَشَمَّ

تَشَمَّ

تَشَمِّي

أَشَمَّ

(Sonu cezim olanlar fiilin orjinal halinden şu şekilde de cezim yapılabilir; يَشْمَمْ)

 • Emir Fiil Çekimi (Normalde sonu cezim olanlarda, iki sakin yan yana geldiği için fethalı olur.);

شَمُّوا

اِشْمَمْنَ

شَمّا

شَمّا

شَمَّ

شَمِّي

(Sonu cezim olanlar fiilin orjinal halinden şu şekilde de emir yapılabilir; اِشْمَمْ)