Ana Sayfa Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist Arapça Dilbilgisi Sarf Nahiv İSMİ MENSUB

İSMİ MENSUB

41190

İLGİ İSMİ إسم المَنسوب
Bir yer, varlık veya iş ile ilgiyi, ona mensup olmayı gösteren ve sonu şeddeli
ya ( ي ) şeklinde gelen isimlere, ismul mensub denilir.
عِراقٌ : Irak —— عِراقيٌّ : Iraklı
دِمَشْقُ : Şam —— دِمَشْقِيٌّ : Şamlı
العِلمُ : İlim —— العِلْمِيُِّ : İlimle ilgili
Notlar:
a) İsmi mensup yapılacak kelimenin son harfi meksur yapılır ve sonuna
şeddeli bir ya ( يّ ) eklenir.
عُثمانُ : Osman —– عُثمانِيٌّ : Osmanlı
ذهَبٌ : altın —— ذهَيِيّ : altınla ilgili
b) İsmin sonunda ( ة ) var ise, mensubu bu ( ة ) yapılrken düşer.
مَكّة : Mekke ——— مَكّيّ : Mekkeli
سُنّةٌ : sünnet ——- سُنّيٌّ : sünnete mensup
c) Üç harfli kelimenin ikinci harfinin harekesi kesra ise, mensubu yapılırken
o kesra fethaya çevirilir.
مَلِكٌ : kral —– مَلَكِيٌ : krala ait
نَمِرٌ : kaplan —– نَمَرِيّ : kaplana ait

d) ( فََعيلَةٌ ) vezninden isimlerin mensubu yapılırken ( ة) beraber ( ي ) de
düşer.
المَدينةُ : Medine ——– مَدَنِيٌّ : Medine’li, medenî
قَبيلةٌ : kabile ——– قَبَلِيٌّ : kabileye ait
e) Kelimenin sonunda hemze varsa, hemze vava çevrilir.
صَحْراءُ : çöl —- صَحْراوِيّ : çöle ait
سَماءُ : gök —- سَماوِيّ : göğe ait
Bazı kelimelerde hemze olduğu gibi kalır ve sonuna şeddli ya ilave edilir.
إبْتِداءٌ : başlamak —- إبْتِدائّ : başa dair
إنْشاءُ : inşa —- إنْشائّ : inşaya dair
f) Kelime şeddeli ( يّ ) ile bitiyorsa:
— Şeddeli ( يّ) den önce bir harf varsa, birinci ( ي ) aslına döner, ikinci (
ي) vav’a çevrilir. Vav’dan önceki harfin harekesi fetha yapılr.
حَيٌّ : diri —– حَيَوِيٌّ : diriliğe ait
غَيٌّ : azgınlık —– غَيَوِيٌّ : gayya ile ilgili
— Şeddeli ( يّ) den önce iki harf varsa, birinci ( ي ) düşer, ikinci ( (ي
vav’a çevrilir. Vav’dan önceki harfin harekesi fetha yapılr.
نَبِيٌّ : peygamber —— نَبَوِيٌ : peygambere ait, nebevî
عَلِيٌّ :Ali ——- علًوِيٌّ : Ali’ye ait, O’na mensup

Önceki İçerikİSMİ TASĞİR
Sonraki İçerikARAPÇA KESİRLİ SAYILAR