Arapça Dilbilgisi Sarf Nahiv

Arapça Harfler Harekeler Şemsi Kameri Harfler

Arapça Harfler Harekeler Şemsi Kameri Harfler

HARFLER الحروف العربية
ا = elif
ب = be
ت = te
ث = (se) (peltek)
ج = cim
ح = hâ
خ = (hı) (boğazdan )
د = dal
ذ = (zel) (peltek )
ر = ra
ز = ze (keskin )
س = sin
ش = şın
ص = sad
ض = dad
ط = tı
ظ = zı
ع = ayn
غ = ğayn
ف = fe
ق = kaf
ك = kef
ل = lam
م = mim
ن = nun
و = vav
ه = he
لا = lamelif (lam ile elif harfinin
birleşmiş halidir)
ى = ye
Arapça yirmisekiz harften oluşur. لا (lamelif) müstakil bir harf değildir.
Lam ve efifden oluşmuştur. Arapça harfler şemsi ve kameri olmak üzere
ikiye ayrılır:
Şemis Harfler : Şemsi harflerle başlayan bir ismin başına ( ال ) takısı
gelince lam harfi okunmaz. Lamdan sonraki harf şeddelenerek okunur. Bu
harfler şunlardır:
ت ، ث ، د ، ذ ، ر، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ل، ن
Örnek : الشّمْسُ ، الصّادقُ ، الدّارُ
Kameri Harfler : Kameri harfler ile başlayan kelimelerin başına ( ال ) takısı
gelince lam cezimli okunur. Kameri harfler şunlardır:

أ، ب ، ج ، ح ، خ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، م ، ه ، و ، ي
Örnek : القْمَرُ ، العْينُ ، الكليمةُ
Hareke ve İşaretler : Arapça harfleri içinde sesli harf bulunmadığından bunların
okunuşu birtakım hareke ve işaretler yardımıyla gerçekleşir. Arapçada temel hareke ve
işaretler şunlardır:
الفتحة – Fetha : َ şelinde olup harfe e – a sesi vermektedir.
الكسرة – Kesra : ِ şeklinde olup harfe i – ı sesi vermektedir.
الضمة – Zamme: ُ şeklinde olup harfe u sesi vermektedir.
الجزم -Cezm : Harflerin üsütüne konulan yuvarlak şekildeki bu sükun, harfin
harekesiz olmasını sağlar.
الشدّة -Şedde : ّ şeklinde harfin üzerine gelen şedde o harfin iki kere okunmasını
sağlar.
التنوين – Tenvin : Aslında sakin bir nun olan tenvin belirsiz isimlerin sonuna gelir. ، قَلَمٌ
قَلَمٍ ، قَلَماً gibi.
Uzatma harfleri: ( و )Vav , ( ي) ye ve ( ا) elif uzatma harfleridir. Bunlar aynı
zamanda illet harfleridir de.

İlgili Makaleler