Ana Sayfa Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist Arapça Dilbilgisi Sarf Nahiv Arapça Harfler Harekeler Şemsi Kameri Harfler

Arapça Harfler Harekeler Şemsi Kameri Harfler

40737

Arapça Harfler Harekeler Şemsi Kameri Harfler

HARFLER الحروف العربية
ا = elif
ب = be
ت = te
ث = (se) (peltek)
ج = cim
ح = hâ
خ = (hı) (boğazdan )
د = dal
ذ = (zel) (peltek )
ر = ra
ز = ze (keskin )
س = sin
ش = şın
ص = sad
ض = dad
ط = tı
ظ = zı
ع = ayn
غ = ğayn
ف = fe
ق = kaf
ك = kef
ل = lam
م = mim
ن = nun
و = vav
ه = he
لا = lamelif (lam ile elif harfinin
birleşmiş halidir)
ى = ye
Arapça yirmisekiz harften oluşur. لا (lamelif) müstakil bir harf değildir.
Lam ve efifden oluşmuştur. Arapça harfler şemsi ve kameri olmak üzere
ikiye ayrılır:
Şemis Harfler : Şemsi harflerle başlayan bir ismin başına ( ال ) takısı
gelince lam harfi okunmaz. Lamdan sonraki harf şeddelenerek okunur. Bu
harfler şunlardır:
ت ، ث ، د ، ذ ، ر، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ل، ن
Örnek : الشّمْسُ ، الصّادقُ ، الدّارُ
Kameri Harfler : Kameri harfler ile başlayan kelimelerin başına ( ال ) takısı
gelince lam cezimli okunur. Kameri harfler şunlardır:

أ، ب ، ج ، ح ، خ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، م ، ه ، و ، ي
Örnek : القْمَرُ ، العْينُ ، الكليمةُ
Hareke ve İşaretler : Arapça harfleri içinde sesli harf bulunmadığından bunların
okunuşu birtakım hareke ve işaretler yardımıyla gerçekleşir. Arapçada temel hareke ve
işaretler şunlardır:
الفتحة – Fetha : َ şelinde olup harfe e – a sesi vermektedir.
الكسرة – Kesra : ِ şeklinde olup harfe i – ı sesi vermektedir.
الضمة – Zamme: ُ şeklinde olup harfe u sesi vermektedir.
الجزم -Cezm : Harflerin üsütüne konulan yuvarlak şekildeki bu sükun, harfin
harekesiz olmasını sağlar.
الشدّة -Şedde : ّ şeklinde harfin üzerine gelen şedde o harfin iki kere okunmasını
sağlar.
التنوين – Tenvin : Aslında sakin bir nun olan tenvin belirsiz isimlerin sonuna gelir. ، قَلَمٌ
قَلَمٍ ، قَلَماً gibi.
Uzatma harfleri: ( و )Vav , ( ي) ye ve ( ا) elif uzatma harfleridir. Bunlar aynı
zamanda illet harfleridir de.

Önceki İçerikHarfi Cerler Pdf Olarak İndir
Sonraki İçerikŞemsi ve Kameri Harfler