Hadis Usulü

5- Diyanet-Takva: Hadis Usulü Online Oku


5- Diyanet-Takva:

 

Râvinin,
fiilen dînî yaşayışını ifâde eder. Farzları yapması, haramlardan kaçınması
diyânetin tamlığını gösterir. Bunlardaki ihmal, terk veya gevşeklik râvinin
adaletini cerheder ve rivâyetinin terkine bir sebeb olur. Çünkü diyânetteki
noksanlık, Allah korkusunun eksikliğine delalet eder. Böyle birisi, Resûlullah
hakkında yalan söyleyebilir, sıdkından emin olunamaz.[1]

Büyük
günahlardan kaçınmak, küçük günahlarda ısrar etmemek anlamında bir takva sahibi
olmak gereklidir. Fasıkın getirdiği haberin araştırılması ayetle belirlenmiş
bulunmaktadır.[2] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/11.[2]

Hucurat: 49/6; İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Yayınları: 78.

İlgili Makaleler