Hadis Usulü

Hasen Hadisin Kısımları Hadis Usulü Online Oku


Hasen Hadisin Kısımları:

 

Hasen hadîs de, tıpkı sahîh gibi iki kısımdır:
1- Hasen li-zâtihi, 2-Hasen li-gayrihi.

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/87.

İlgili Makaleler