Hadis Usulü

A2) Hasen Meşhur Hadis: Hadis Usulü Online Oku


a2) Hasen Meşhur Hadis:

 

Hasen olan Meşhur hadise misal olarak şu hadisi
verebiliriz:

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:


“İlim öğrenmek her müslümana farzdır. İlmi ehli
olmayanlara öğreten, domuzlara kıymetli taşlardan, inciden ve altından tasma
takmaya çalışan gibidir.”[1]

Mizzi, bu hadisin hasen derecesine yükselmesini
sağlayacak senedlerinin bulunduğunu söylemiştir. Hatta o, 50 tarikini gördüm ve
onları bir cüzde topladım, demiştir.”[2] 
[1]

İbn Mace, Mukaddime: 17.[2]

Bk. Suyuti, Tedrib: 189; İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları: 112.

İlgili Makaleler