Hadis Usulü

Aynı Hadiste Sahih Ve Hasen Olma Niteliklerinin Birarada Bulunması Hadis Usulü Online Oku

Aynı Hadiste Sahih Ve
Hasen Olma Niteliklerinin Birarada Bulunması

 

Sahih hadisin hasen hadisten ayrı bir kısım
olduğu daha önceden belirtilmişti. Bunlar birbirlerinden farklıdırlar; fakat
bazen bir hadisin “hasen sahih” diye nitelendirdiğini görebiliyoruz.
Aralarındaki bu farklılıkla birlikte bu iki niteliği birarada nasıl
anlayabiliriz?

Deriz ki: Eğer hadisin iki rivayet yolu var ise
bu şu demektir. Bu iki rivayet yolundan birisi sahih, diğeri hasendir.
Böylelikle bu hadiste iki rivayet yolu gözönünde bulundurularak iki nitelik te
bulunmuş olur.

Şayet hadisin bir rivayet yolu varsa bu hadisin,
sahih mertebesine ulaştı mı, yoksa hasen mertebesinde midir, tereddüt ifade
ettiği anlamına gelir.

İlgili Makaleler