Hadis Usulü

Tirmizî Hadis Usulü Online Oku


Tirmizî

 

Ebu İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemî et-Tirmizî’dir.
Ceyhun nehri yakınlarında bir şehir olan Tirmiz’de 209 yılında dünyaya
gelmiştir. Pek çok yeri dolaşmış Hicaz, Irak ve Horasanlılardan hadis
dinlemiştir.

İmameti ve üstün değeri üzerinde ittifak
edilmiştir. O kadar ki Buhârî -onun hocalarından olmakla birlikte- ona itimad
eder ve ondan hadis naklederdi.

Tirmiz’de 279 yılında 70 yaşında vefat etti.
İlel ve başka konularda faydalı eserler sahibidir. Allah’ın rahmeti üzerine
olsun ve mü’minler adına onu hayırla mükâfatlandırsın.

İlgili Makaleler