Hadis Usulü

4) Hocaya Saygı Göstermek: Hadis Usulü Online Oku


4) Hocaya Saygı Göstermek:

 

Hadis öğrencisinin, hocasına ve hocalarına,
hadise olan hadise olan saygı ve edebinden gelen bir hisle saygı ve tazim
göstermesi gerekir. Onu ne utanma ne de büyüklenme, ilmi öğrenmekten ve
bilmediğini usulünce sormaktan alıkoymamalıdır. Mücahid “utangaç ya da kibirli
olan ilim öğrenemez!” der.

[1]

Tâlib, dinleme işini uzatıp, şeyhin azarlamasına
meydan vermemelidir. Zührî: “Meclis uzarsa şeytan da nasiplenir” demiştir.

[2] 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 50.[2]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/514.

İlgili Makaleler